Infographic | Tips voor het gebruik van sociale media in de les


Wil je sociale media inzetten in de les, maar weet je niet hoe? Via Twitter -hoe kan het ook anders – kwamen we een infographic tegen over sociale media in de les. De infographic staat vol met interessantetips hoe je sociale media als toevoeging kunt inzettenin je lessen.

Praktijkvoorbeelden In het onderwijs ontstaat steeds meer het besef dat sociale media een groot deel uitmaken van de leefwereld van leerlingen. Sociale media zijn een uitstekende aanvulling op je lessen. Bovendien vergroot hetde interesse en betrokkenheidvanleerlingen. Lees ter inspiratiede volgende artikelen over verschillende praktijkvoorbeelden:

Afspraken vastleggen op school Zet jouw school sociale media nog niet in binnen de les? Dan is het goed om vooraf na te denken over het doel dat je wilt bereiken en welk beleid je wilt voeren. In het artikel ‘Welke protocollen zijn er voor mijn school op het gebied van mediawijsheid?’ vind je protocollen over sociale media. In een protocol leg je afspraken vast hoe je als school met sociale media om wilt gaan. Spreek af wat je van docenten en leerlingen verwacht omtrent het gebruik van sociale media…….

Concreet ICT gebruiken op school?
MeeMetICT leert jouw collega's in eigen school de nieuwste technologieën en geeft doorlopend advies over (social) media gebruik.
5 Comments