Wanneer ga jij digitaal toetsen? Deze tips en tools helpen je op weg

ON NOW-4
Wist jij dat meer dan 40% van de docenten per week meer dan 4  uur kwijt is aan het nakijken van toetsen?! Kun je deze tijd niet veel beter gebruiken aan je gezin, of andere belangrijke zaken?

Heel veel docenten werken nog met papieren toetsen. De toetsen worden handmatig nagekeken en dit kost veel tijd. Door over te stappen naar digitaal toetsen kun je deze taken gedeeltelijk automatiseren.

Hightech?

Nu klinken de woorden digitaal en automatiseren niet voor iedere docent als muziek in de oren, maar zo hightech hoeft dat allemaal niet te zijn.
Heb je bijvoorbeeld niet zoveel computers tot je beschikking of kun je niet werken in het computerlokaal, dan zijn er ook apps die je kunt installeren op je telefoon, waarbij je een foto maakt van de ingeleverde toetsen, zodat deze automatisch worden nagekeken.

De voordelen van digitaal toetsen.

Behalve dat het digitaal toetsen je veel werk uit handen kan nemen, heeft het ook nog andere voordelen:
 • Je hebt altijd en overal toegang tot je toetsen.
 • Je hebt een betere gedetailleerde rapportage.
 • Je kunt sneller en beter differentiëren.
 • Je kunt eenvoudiger en sneller formatief toetsen.
 • Je kunt altijd en overal de toetsen corrigeren.
 • Je kunt de cijfers sneller invoeren (soms zelfs automatisch).
 • Het sluit beter aan bij de belevingswereld van de leerling.
 • Je bent bezig met 21e-eeuwse technologie.
 • Je hoeft niet met grote hoeveelheden papier te sjouwen.

Waar te beginnen?

Veel docenten weten echter niet waar ze moeten beginnen. Ze weten niet welke app ze moeten gebruiken of op welke website de informatie staat.
Als de school zelf al iets gebruikt dan is dit vaak een onmogelijk werkbaar groot gedrocht waar een beginnend digitale docent niet mee overweg kan.
Hoe mooi het ook is, maar met Wintoets kun je niet zomaar gaan werken. Dat kan natuurlijk anders.
Gelukkig zijn er heel wat eenvoudig te gebruiken programma’s die je online direct in kunt zetten. Er zijn versies om te gebruiken op papier, zodat je niet 30 computers nodig hebten er zijn programma’s die je online op de computer door je leerlingen kunt laten gebruiken.

Een tooltjeslijst om zelf te experimenteren met digitaal toetsen.

Ik heb een lijstje gemaakt van programma’s mee je op een eenvoudige manier kunt gaan werken met digitaal toetsen. Probeer er eens een of meerdere uit en zie direct hoeveel tijd het je op termijn zal besparen. Mis je nog een tool? Voeg deze dan zelf direct toe!

We moeten af van de examendefinitie: twee uur doen alsof het internet niet bestaat

Het doel van ons onderwijs is om leerlingen zich ten volle te laten ontwikkelen. In de veranderende maatschappij waarin technologiee?n elkaar snel opvolgen, wordt er gesproken over 21ste eeuwse competenties die leerlingen moeten verkrijgen om zich in de toekomstige samenleving te kunnen handhaven. Gepersonaliseerd leren wordt daarbij vaak genoemd als een geschikte manier om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en geen talent te verspillen. De onderwijspraktijk vraagt om duiding van gepersonaliseerd leren: wat houdt het in, hoe krijgt het momenteel in praktijk vorm en welke evidentie is er vanuit onderzoek over de opbrengsten voor leerlingen. (onderzoeksnotitie gepersonaliseerd leren)

Informatie-overload en hoe daarmee omgaan is een belangrijke leeruitdaging. Kennis komt niet uit het geheugen. Gebruiksroutines daarentegen moeten wel repetitief getraind worden. Dit leidt tot ervaring.

Onderwijs is niet meer weg te slaan van de voorpagina’s van de kranten.

We zijn inderdaad op een punt gekomen dat het tijd wordt om niet alleen de kostprijs van het onderwijs, maar ook methode en inhoud grondig te bekijken. Tot nu toe is het uitgangspunt van onze onderwijsaanpak geheugentraining geweest.

De IT-revolutie, met haar gecreëerde externe geheugencapaciteit en haar zoekmachines, zet deze logica op haar kop. Voor deze onderwijzende generatie zal het nog veel inspanningen vergen om daar constructief mee te leren leven. Het slaat de bodem uit vele (foute) onderwijzende en zelfs professorale gewoontes.

[social_quote duplicate=”yes” align=”default”]We moeten af van de examendefinitie: twee uur handelen alsof het internet niet bestaat.[/social_quote]

In die overgangsperiode vol generatiestress mogen studenten dus geen drinkgeld meer verdienen door hun samenvattingen door te verkopen. Ze zouden zo het auteursrecht van de proffen schenden. Nochtans zijn professoren die in België originele teksten aan hun studenten aanbieden, erg zeldzaam. Meestal zijn de cursussen zelf al samenvattingen van verschillende buitenlandse originelen. De proffen die in hun vakgebied tot de wereldtop-10 behoren, verdienen ongetwijfeld die copyrightbescherming. In alle overige gevallen stel ik voor om, naar analogie met de nieuwe studentenregel, geen geld meer te vragen voor cursusteksten. Het zijn toch ook maar samenvattingen van andermans werk. Een statische/gedrukte samenvatting is geen voorwerp van voortschrijdend inzicht.

Slimme proffen verkopen geen geprinte cursussen, maar een onlinegebruikersabonnement dat een voortdurende update garandeert. Dat is meerwaarde en dat is dus een vergoeding waard. De Facebookpagina van HLN.be kon de evolutie van het onderwijs én van de media niet treffender illustreren.

 


Het hiernavolgende bericht vat precies samen wat er aan de hand is in het onderwijs. Iedereen moet leren samenleven met een generatie jongeren voor wie kennis en inzicht wat anders betekent dan geheugentraining met papegaaienkracht.
“Welke kaart kun je het beste raadplegen als je een vakantieplek zoekt met een kleine kans op regen? Die vraag kreeg een Nederlands meisje van negen op een schooltoets. Ze koos niet de klimaat-, toerisme- of natuurkundige kaart uit het handboek, maar opteerde voor de ‘buienradar’ op het internet. Of hoe ze met één antwoord aantoont hoe verouderd het schoolsysteem is.”


 

Informatie is een startpunt.

Dankzij nieuwe media is deze steeds up-to-date, dynamisch, onmiddellijk beschikbaar en democratisch, want gratis. Kennis waarmee gewerkt wordt, is uniek, waardevol en kostbaar. Dit heeft grote gevolgen. Leraren en proffen moeten af van hun rol als memorietrainers. Informatie-overload en hoe daarmee omgaan is een veel belangrijkere leeruitdaging.

 

Kennis komt niet uit het geheugen.

Gebruiksroutines daarentegen moeten wel repetitief getraind worden. Dit leidt tot ervaring. Leve de studie/werkstages dus. Machines die zichzelf beter kunnen updaten dan de leraar zijn vakliteratuur via boeken kan bijhouden, zijn essentiële instrumenten geworden. Het zijn de potloden van de 21ste eeuw, een instrument waarmee men moet leren werken. Sommige studenten kunnen daar beter mee overweg dan hun professor. Dat is op zich geen schande, want leraren moeten zingevers zijn en voortrekkers van inzicht en analyse. Geen bodybuilders van het geheugen. Alleen zo kunnen ze in deze servicemaatschappij toegevoegde waarde creëren. Column: We moeten af van de examendefinitie: twee uur doen alsof het internet niet bestaat | Jan Callebaut


21e eeuwse vaardigheden


Hoe toets je 21e eeuwse vaardigheden?

http://www.onderwijsvanmorgen.nl/hoe-toets-je-21e-eeuwse-vaardighedenToetsuitslagen. Ze zeggen iets over hoe je ervoor staat. Handig. Van alle leerlingen samen zeggen ze iets over de kwaliteit van het onderwijs op je school. Handig. Ze managen de verwachtingen van je toekomstige werkgever of vervolgopleiding. Handig. Goed dus, dat het Centraal Schriftelijke Examen en de CITO-toets er zijn.Of is dat maar een deel van het verhaal? We leven immers in de 21e eeuw. De alomtegenwoordige turflijsten zeggen niet zo heel veel meer dan hoe je past in het huidige systeem. En over je parate kennis en vaardigheden natuurlijk. Belangrijk, maar in de werkelijkheid van nu, en zeker die van morgen, hebben we daarnaast vooral informatie nodig over hoe we scoren op indicatoren voor succesvol leren en leven, zoals (op afstand) samenwerken, je gemakkelijk aanpassen, creatief denken, authenticiteit, probleemoplossend vermogen en inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Noem het de 21e eeuwse vaardigheden.

Maar nu komt het lastige. Toetsen van wat je goed of fout kunt rekenen is gemakkelijk. Een ‘d’ waar ‘dt’ had moeten staan is gewoon een punt eraf. Met rode pen! Maar hoe toets je 21e eeuwse vaardigheden? Wanneer heb je objectief gezien een 7,5 verdiend voor creativiteit, een 8 voor kritisch denken en een 6 voor probleemoplossend vermogen? Of nog lastiger: hoe weet je wanneer je het voor een specifieke baan of vervolgopleiding gewenste niveau van zelfsturend vermogen hebt bereikt Hoe toets je 21e eeuwse vaardigheden?

5 Great Rubric Making Tools for Teachers

What is a Rubric anyway?

Rubrics are generally something that makes the life of an educator easier. Rather than adding an arbitrary grade to an assignment, with rubrics educators are able to determine exactly where a students work excelled beyond expectations and exactly where it lacked quality. Although they are highly valuable tools, creating rubrics can be a difficult and time-consuming process.

A rubric is simply a scoring tool that identifies the various criteria relevant to an assignment or learning outcome, and then explicitly states the possible levels of achievement along a continuum (poor to excellent or novice to expert). Rubrics can be used to assess almost any type of student work, be it essays, final projects, oral presentations, or theatrical performances. They can be used at the time an assignment is given to communicate expectations to students, when student work is evaluated for fair and efficient grading, and to even assess a program by determining the extent to which students are achieving departmental learning outcomes.


Rubistar

http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=More&module=RubistarWhile many teachers want to use rubrics or are experimenting with writing rubrics, they can be quite time-consuming to develop.

RubiStar is a tool to help the teacher who wants to use rubrics but does not have the time to develop them from scratch.

RubiStar provides generic rubrics that can simply be printed and used for many typical projects and research assignments.

The unique thing about RubiStar, however, is that it provides these generic rubrics in a format that can be customized.

The teacher can change almost all suggested text in the rubric to make it fit their own project.

For example, if RubiStar suggests for a multimedia presentation that “The student includes at least three slides” for the highest rating, the teacher could change that to read “The student includes at least 5 slides” or “The student includes a title slide with the authors’ names; a table of contents with links to all slides that follow, …”

RubiStar also does away with the tedious typing of similar content across all the various quality rating. More about Rubistar


Teachnology General Rubric Generator

http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/general/This tool guide you through creating a rubric. Fill in the information below.

STEP #1: SCHOOL, TITLE, AND TEACHER NAME

STEP #2: PICK A PICTURE

STEP #3: BODY OF RUBRIC General Rubric Generator teach-nology

 

 


iRubric

http://www.rcampus.com/indexrubric.cfmiRubric: The only free rubric builder and assessment tool. Working with rubrics has never been easier. Build, Assess, Share, and Collaborate using our intuitive tools.

Designed from the ground up, iRubric supports a variety of applications in an easy-to-use package. Best of all, iRubric is free to individual faculty and students. Just pull up a rubric from the gradebook, click, click, and you’re done.

iRubric School-Edition empowers schools with an easy-to-use system for monitoring student learning outcomes and aligning with standards.

Scoring rubrics cannot be made any easier.

Rubric scores are automatically adjusted to the coursework grading scale and posted on the gradebook.

no more paperwork, no more calculations and no more confusion.

Rubric can be built from scratch or from exiting rubrics.

learn more Collaboratively assess rubrics with your groups, classes and other individuals. Via rcampus.com


Annenberg Learner Rubrics workshop

http://www.learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/index.htmlRubrics are an important tool for all teachers. By using a rubric: Teachers have a complete analysis of every student’s work measured against a consistent scale. Teachers can provide better feedback to student writers.

Rubrics benefit both teachers and students. By using a rubric: Teachers have a complete analysis of every student’s work measured against a consistent scale. Teachers can provide better feedback to student writers. Students clearly understand what is expected of them in a particular assignment. Students can clearly see the areas of their writing that need improvement. In this activity, you will build a customizable rubric that can be used for any writing activity your class might be completing. Follow the steps to complete the rubric. Once you have finished, you can print your rubric, save it on your own computer, or email it.

How to Use Annenberg Learner Build a Rubric
Click the link above to go to the Annenberg Learner Build a Rubric page. Once there, click the bold “Build a Rubric” text in the middle of the page. On the next page, specify the title of the rubric and your name, then click “Next.” Now choose whether you want your rubric to be in a Table or List Format and click “Next.” On Step 3, select the rating system for your rubric and click “Next.” For Step 4, determine how you would like your rating system to appear on your rubric. On the next page, determine the criteria that students will be graded on and click “Next.” For Step 6, decide how you would like these criteria to appear in your rubric and click “Next.”  Your rubric is now complete! Annenberg Learner’s Build a Rubric system has created a rubric for you based on your own specifications. To view your rubric, click the “Completed Rubric” hyperlink on the Step 7 page.   Via learner.org

 

Common Core Rubric Creation Tool

http://www.essaytagger.com/commoncoreA free tool to help teachers create their own customized Common Core-aligned rubrics.

We’ve taken the Common Core State Standards and broken them down into manageable, assessable elements in order to make it easier to create real-world Common Core-aligned rubrics that will work for your classroom! Common Core Rubric Creation Tool

Students upload to an assignment link: No logins are required. Each assignment is given a unique five-character upload code (e.g. “WE4T2”). Give this code to your students and the site will guide them from there. This has the added advantage of building your class roster for you (see this video for details).

Digitaal toetsen en kwaliteitsborging. Waar moet je op letten?

Scholen herkennen de voordelen van het gebruik van een digitaal toetsservicesysteem. Genoemd worden de eenvoudige, webbasedafname van toetsen, de directe feedback voor de studenten, de mogelijkheid van kwaliteitsverbetering door een automatische analyse van toetsresultaten, de mogelijkheid van een gelijktijdige afname op verschillende locaties, het gebruikmaken van een groter scala aan media, zoals video en plaatjes, en de vermindering van organisatielast en werkdruk. Stichting Praktijkleren: Nieuwsupdate digitaal toetsen

Digitaal toetsen en kwaliteit

Digitaal toetsen kan op verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een greep uit de mogelijke effecten:[social_quote duplicate=”yes” align=”default”] verbetering van de studievoortgang, verhogen van de kwaliteit van toetsvragen en vermindering van de werkdruk voor docenten.[/social_quote]

Steeds meer hogeronderwijsinstellingen richten zich op digitaal toetsen. Waar het gaat om samenwerken aan digitaal toetsen is er nog betrekkelijk weinig ervaring. SURF ontwikkelt en deelt kennis en ervaring op het gebied van samenwerken aan digitaal toetsen:

Instellingsoverstijgend samenwerken

Een van de voordelen van digitaal toetsen is dat onderwijsinstellingen ook onderling online kunnen samenwerken. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Zie ook de stand van zaken en toetsen nakijken wie doet dat nog?

Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (TTL) onderzoekt welke positieve effecten instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op het studiesucces van studenten, de werkdruk van docenten en de kwaliteit van toetsen. SURF voert het programma sinds 2010 uit. SURF | Digitaal toetsen

Een vragenbank opzetten bij digitaal toetsen

Een vragenbank, ook wel itembank genoemd is een middel om toetsvragen te kunnen opslaan en hergebruiken. Bij het ontwerpen van een databank moet er bovenal op gelet worden dat er een duidelijke en consistente structuur aanwezig is. Deze wordt meestal weergegeven door een boomstructuur. Per vak kunnen er verschillende onderwerpen onderscheiden worden en bij die onderwerpen horen vanzelfsprekend vragen. Het is interessant om de vragen een bepaalde moeilijkheidsgraad mee te geven. Zo vermijdt men dat er te makkelijke of te moeilijke toetsen gegenereerd worden. Belangrijk is voor officiele examens (summatieve toetsing) dat de oude versie van het examen bewaard blijft. Daarnaast mogen tussentijdse wijzigingen in de vragenbank niet leiden tot foutmeldingen in een klaarstaand examen. Het is ook mogelijk vragen te structureren naargelang de soort: kennis-, inzicht-, denk- of toepassingsvragen zijn maar enkele mogelijkheden. Ook de vraagvormen kunnen onderscheiden worden, daarover hieronder meer. Onderwijstechnologie/Klastechnologie/Digitaal toetsen – Wikibooks

Voordelen digitaal toetsen

Wanneer het op een juiste manier geïmplementeerd wordt kan digitaal toetsen een aantal praktische voordelen hebben, zoals meer efficiënte toetsing, lagere kosten met betrekking tot printen en transport, automatische opslag van toetsresultaten en automatische scoring van resultaten. Ook kunnen digitale toetsen bepaalde didactische voordelen met zich meebrengen. Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste praktische en didactische voordelen van digitale toetsen:

De belangrijkste praktische en didactische voordelen van digitale toetsen:

Kostenbesparing op druk- en vervoerkosten.
Hogere toetsbeveiliging, met name bij summatieve toetsing van groot belang.
Automatische scoring en objectieve scoring, wat leidt tot verlaagde kosten doordat menselijke beoordelaars niet meer nodig zijn.
De mogelijkheid om toetsen af te nemen aan een grote groep leerlingen.
Meer efficiëntie in metingen, kortere toetstijd met name wanneer adaptief getoetst wordt.

Interactie tussen de leerling en de computer, de computer kan automatisch feedback genereren op basis van de respons van de leerling.
De mogelijkheid om direct feedback te geven aan leerlingen.
De mogelijkheid om leerkrachten snel te informeren over de prestaties van leerlingen.
Flexibiliteit met betrekking tot waar en wanneer de toets wordt gemaakt.
Mogelijkheid tot gebruik van innovatieve en meer authentieke item types.
De mogelijkheid om de moeilijkheid van het item af te stemmen op de vaardigheid van de leerling-adaptief toetsen.
Voordelen digitaal toetsen – Kennisnet

Digitale toetsen: waar moet je op letten?

http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/03/19/digitale-toetsen-waar-moet-je-op-letten/Zijn digitale toetsen even betrouwbaar en valide als papieren toetsen? In 1993 is hiernaar een grootschalig onderzoek verricht (Mead & Drasgow, 1993). Hieruit bleek dat het digitaliseren van een papieren toets (dus: het op een computerscherm presenteren van de vragen) geen effect heeft op de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van een toets – digitaal én op papier – hangt af van de inhoud en van het ontwerp van de toetsvragen. Wat dit laatste betreft is er sinds het onderzoek uit 1993 veel meer mogelijk geworden. En dat roept nieuwe vragen op, zoals hoe al die multimedia het beste op een scherm gepresenteerd kan worden. De centrale vraag van dit artikel is dan ook: hoe moeten de vragen in multimediale toetsen eruitzien om de betrouwbaarheid en validiteit van de toets te garanderen? Het volledige antwoord hierop kunnen wij op dit moment niet geven, omdat er nog weinig systematisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van (nieuwe vormen van) digitale toetsen. Op grond van een eerste onderzoek (Jarodzka et al., ingediend) naar het ontwerp van een gedigitaliseerde toets kunnen we echter toch al een paar algemene conclusies trekken.

In dit onderzoek is gekeken of de principes die ten grondslag liggen aan effectieve digitale leermaterialen ook bruikbaar zijn voor digitale toetsen. Uit theorieën over informatieverwerking is bekend dat onze cognitieve capaciteit om informatie actief te verwerken beperkt is, en dat wij die informatie alleen gedurende een beperkte tijd kunnen vasthouden. Effectieve multimediale leermaterialen houden hier rekening mee en zijn zo ontworpen dat de cognitieve capaciteiten in het werkgeheugen voor het leren worden vrijgemaakt. Bijvoorbeeld door onnodige complexiteit en overbodige en/of afleidende informatie te vermijden (Mayer, 2005; Sweller et al., 1998). Een voorbeeld is het split attention principe, dat stelt dat het geïntegreerd presenteren van informatie die bij elkaar hoort (tekst en illustratie bijvoorbeeld) het leren bevordert (Mayer, 2005; Sweller et al., 1998). Dit principe vormde het onderwerp van het onderzoek: in samenwerking met het Cito is gekeken of leerlingen beter scoren op een gedigitaliseerde papieren toets als de toetsvragen volgens het split attention principe zijn vormgegeven. Hiervoor werd een aantal vragen uit het centraal eindexamen Kunst herontworpen, wat leidde tot een gesplitste versie en een geïntegreerde versie van iedere vraag (zie figuur 1).

In het onderzoek is gebruik gemaakt van oogbewegingsregistratie (eye tracking, Holmqvist et al., 2011) om een beeld te krijgen van hoe leerlingen bij het beantwoorden van digitale toetsvragen te werk gaan. Daarbij wordt vastgelegd naar welke informatie de leerling kijkt, in welke volgorde en voor hoe lang. Dat levert informatie op over welke strategie leerlingen hanteren bij de beantwoording van een vraag en hoe ze informatie in de toets cognitief verwerken. Uit deze registraties blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen (onder tijdsdruk) vaak een deel van de informatie negeren. Uit de verkregen gegevens over bijvoorbeeld pupilgrootte is de mate van mentale inspanning die de leerling levert af te lezen. Digitale toetsen: waar moet je op letten? – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom


Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H. & Weijer, J. van de (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press.

Jarodzka, H., Janssen, N., Kirschner, P.A. & Erkens, G. (ingediend). Avoiding split attention in computer-based testing: Is neglecting additional information facilitative?

Mayer, R.E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R. Mayer (Red.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31-48). New York, NY: Cambridge University Press.

Mead, A.D. & Drasgow, F. (1993). Equivalence of computerised and paper-and-pencil cognitive ability tests: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 449-458.

Sweller, J., Merriënboer, J.J.G. van & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychological Review, 10, 251-296.

Digitaal formatief toetsen. Tips en apps

Bij nieuwe vormen van leren met ict passen nieuwe manieren van toetsen. Tijd- en plaats onafhankelijk bijvoorbeeld. Of met de mogelijkheid om de toetsen geautomatiseerd na te kijken. Toetsen kunnen worden ingezet met als specifieke doelstelling het ondersteunen van het leerproces, deze toetsen hebben een formatief doel. Bij formatieve toetsen speelt feedback een essentiële rol. De resultaten op een formatieve toets vormen feedback die de leerling en leerkracht zicht geven op ontbrekende kennis of inzichten. Doordat toetsen met een formatieve functie meestal specifiek ontworpen zijn om het leerproces te ondersteunen geven de toetsresultaten doorgaans een meer specifiek beeld van wat een leerling wel en niet kan en kent dan toetsen met een summatieve functie.  bron: Toetsvormen – Kennisnet

 

Digitaal formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

De onderzoekers Dominique Sluijsmans (Universiteit Maastricht), Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun NWO-studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Maar meer onderzoek is nodig.

De onderzoekers hebben vier belangrijke condities gevonden die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen. Dit zijn naast uiteraard de toetsbekwaamheid van leraren ook het organiseren van effectieve vormen van professionalisering, het stimuleren van een onderzoekende houding jegens de eigen toetspraktijk en het creëren van een leergemeenschap onder leraren. Sluijsmans: ‘Factoren die de meerwaarde van toetsen kunnen bepalen, zijn condities, het doel dat leraren hebben met het toetsen, de keuze van de methode en de te verwachten uitkomsten.’  bron: Formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

 

Formatief digitaal toetsen

Het voordeel van het gebruik van digitale tools om toetsen af te nemen ligt hem vooral in het feit dat hierdoor gebruik kan worden gemaakt van multimediale mogelijkheden: zoals film en audio. Hierdoor kan er realistischer worden getoetst. Een ander voordeel is dat deze toetsen gemakkelijk herbruikbaar zijn. Tot slot is het voordeel dat een student automatisch feedback ontvangt op zijn of haar antwoorden.

Bij het ontwerpen van digitale formatieve toetsen is het geven van goede feedback erg belangrijk. Deze feedback gaat verder dan goed/fout. Zowel bij de foute als goede antwoorden dient te worden aangegeven waarom dit antwoord goed of fout is (bij de afleiders is vaak sprake van een logische denkfout). Men kan hierbij verwijzen naar een bepaald college waarin dit onderwerp aan bod gekomen is of verwijzen naar een hoofdstuk/ passage in een boek. bron: Formatief digitaal toetsen

Digitaal toetsen is interessant wanneer
• Het onderwijsprogramma stabiel is
• Er voldoende tijd beschikbaar is voor het ontwikkelen van een digitale toets
• De frequentie van toetsen hoog is
• De studentenaantallen groot zijn
• Er vooral gebruik wordt gemaakt van gesloten vraagvormen
• Het wenselijk is multimediamateriaal te gebruiken voor toetsing
bron Expertisecentrum – Onderwijstechnologie – Digitaal toetsen


 

digitaal formatief toetsen met the answer pad

Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad

Al een aantal jaar werkt Frans Droog met verschillende student response systemen om toetsen af te nemen of het aanwezige kennisniveau te testen. Al deze systemen hebben zo hun voor- en nadelen en er is dan ook nog steeds de nodige ontwikkeling op dit gebied. Wat ik graag zou willen doen is device-onafhankelijk, in een BYOD omgeving, leerlingen vragen kunnen stellen die op dat moment opkomen en waarop ik van alle leerlingen een antwoord wil. Ofwel digitaal formatief toetsen. Nu is daar The Answer Pad. Deze website lijkt een aantal mooie opties te hebben om dit mogelijk te maken.

Wat is het? The Answer Pad is een ‘enhanced student dialoque system for BYOD”. Het bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: ‘Go Interactive‘ en ‘Answer sheets‘. In beide onderdelen worden de vragen niet digitaal gesteld aan de leerlingen, het gaat alleen om het digitaal antwoorden door de leerlingen waardoor deze antwoorden kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd.

De docent ziet op zijn dashboard de antwoorden per leerling verschijnen, alsmede het gemiddelde van de klas. De docent krijgt zo een direct, live overzicht van het begrip bij de individuele leerlingen en de klas. Dit maakt The Answer Pad ideaal voor formatief diagnostisch toetsen. Het geeft de mogelijkheid voor de docent om onmiddellijk op gesignaleerde problemen in te gaan. De docent zie de antwoorden van alle leerlingen, dus inclusief de ‘stille’ leerlingen. Een aangekondigde update zal het ook mogelijk maken om reacties te schrijven op de door de leerlingen gegeven antwoorden en deze naar de leerlingen terug te sturen. Hiermee ontstaat dus een persoonlijk interactief whiteboard ofwel een privé back-channel!

Hoe gebruik je het in de klas? De docent werk altijd via het internet, via een browser. Leerlingen kunnen werken via elke device waarmee zij op het internet kunnen, of via de gratis app TAPit voor de iPad. Bij ‘Go Interactive‘ stelt de docent de vragen mondeling, of bijvoorbeeld via het digibord. Bij ‘Answer Sheets‘ krijgen de leerlingen een papieren test. In dit laatste geval zou de test ook via een pdf bijvoorbeeld ter beschikking kunnen worden gesteld om de leerlingen volledig digitaal te laten werken, of voor leerlingen die op dat moment niet in het lokaal aanwezig zijn.Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad


 

Kahoot! Formatief toetsen middels game

digitaal formatief toetsen met KahootWas gamification 15 jaar geleden nog ‘spielerij’, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Een fraaie toepassing die hierop inspeelt is Kahoot! Een relatief nieuwe (en gratis!) tool op de markt die de docent zijn of haar les op een heel eenvoudige manier heel uitdagend kan maken. Ze omschrijven het zelf als ‘game based learning’.Denk aan Socrativemet stemkastjes en een uitdagende spelvorm met tijdsdruk en je hebt Kahoot!

Als de quiz, discussie of survey klaar is, kunnen de leerlingen zich aanmelden via http://kahoo.it waarna ze de pincode die op het grote scherm staat in moeten vullen. Vervolgens vullen ze hun naam in en het feest kan beginnen! Voor elke vraag wordt er afgeteld, al dan niet begeleid door een opzwepend muziekje. Als iedereen geantwoord heeft via zijn device verschijnt het goede antwoord op het grote scherm. De docent kan de quiz automatisch laten verlopen of per vraag de resultaten bespreken.– Kahoot! Formatief toetsen middels game


 

Flipquiz: maak je eigen quizgame.

Formatief digitaal toetsen met maar 1 PC. Dan is Flipquiz een mooie toolFlipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld. Op de site van ict-idee staat o.a.:

 • Zo vraag je een account aan bij Flipquiz.
 • Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Flipquiz.
 • Zo maak je een quizgame met Flipquiz.
 • Zo kun je een quiz openen en spelen en delen met anderen.
 • Zo kun je een eerder gemaakte quiz wijzigen of weer verwijderen
  ICT-idee: 185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.


Nakijken, wie doet dat nog? Toch maar digitaal toetsen…

Is werkdrukvermindering mogelijk door digitaal toetsen?
 

Als ik tijdens mijn dagelijkse praktijk als docent in het vmbo om me heen kijk, zie ik relatief veel docenten die met een trolley achter zich aan door de gangen puffen op weg naar de volgende toets die weer handmatig nagekeken moet worden. Is dat nog wel van deze tijd?

Wie wil er eigenlijk nog nakijken? [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Waarom maken leraren nog relatief weinig gebruik van digitaal toetsen?[/social_quote] Interessante vragen die wellicht kunnen helpen om de werkdruk van docenten te verminderen. Digitaal toetsen kan immers een hoop tijd besparen en je kunt je leerlingen ook nog eens beter tussentijds bijsturen.”  Waarom wil iemand dertig keer hetzelfde werkboekje nakijken? Ik kan me niet voorstellen dat het leuk is om ’s avonds stuk voor stuk de antwoorden van leerlingen te corrigeren in een eerder gegeven toets. ” (“Digitaal toetsen – Kennisnet,” n.d.). Wellicht is men huiverig voor de kwaliteit van digitaal toetsen, of is men niet bereid tijd te investeren in de voorbereidingen en het zich eigen maken van digitaal toetsen.

 

Hoge werkdruk bij docenten

In het voortgezet onderwijs is de werkdruk de afgelopen drie jaar fors toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek onder de leden van CNV onder docenten en OOP’ers in het voortgezet onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.). 91 procent van de docenten is het daarmee eens en 82 procent van de docenten verwacht zelfs dat deze werkdruk de komende jaren zal doorzetten. Uit de enquête van het CNV Onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.)  blijkt verder dat scholen de afgelopen jaren wijzigingen hebben doorgevoerd op alle onderdelen van het taakbeleid: het aantal lessen per docent, de definitie van een les, de duur van een les, de opslagfactor voor- en nawerk, de uren voor deskundigheidsbevordering en de uren voor niet lesgebonden taken. Dit betekent dat de docent dus in een kortere tijd, meer werkzaamheden moet verrichten.

 

Papieren toetsen nakijken geen sinecure

Een nog altijd steeds terugkerende taak is het maken en nakijken van toetsen. Dit is een tijdrovende activiteit, welke ook zorgt voor een werkdruk op piekmomenten, zoals toetsweken. Deze werkdruk uit zich onder docenten in vermoeidheidssymptomen.

Hoeveel tijd besteed jij aan het handmatig nakijken van toetsen? Dit doen je collega's ermee....
Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen?

De hoeveelheid tijd die docenten per week aan het nakijken van toetsen besteden is nu onderzocht. De grootste groep onderzochte docenten(41,2%) besteedt twee tot vier uur per week aan nakijken, gevolgd door een groep van 23,5% die vier tot zes uur aan het nakijken is per week. Daarnaast zijn er twee groepen van elk precies 17,6% die een tot twee uur dan wel meer dan zes uur per week nakijken.

 

De voordelen van digitaal toetsen liggen voor de hand

Als de docenten gevraagd wordt wat een bijdrage kan leveren aan het dragelijker maken van het nakijkwerk van toetsen, dan antwoordt 45% van de respondenten dat de inzet van digitaal toetsen op de computer een oplossing zou kunnen zijn.

Digitaal toetsen wordt de laatste jaren steeds meer toegepast in het onderwijs. De voordelen zijn legio. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld na afname direct een beoordeling en feedback over hun toets krijgen, kunnen er multimediale toepassingen in toetsen worden verwerkt (bijvoorbeeld klinische afbeeldingen en video’s) en het is mogelijk grote databanken met toetsvragen op te stellen waaruit toetsen automatisch kunnen worden gegenereerd. (Koopman & Vervoorn, 2012)

Instellingsoverstijgende samenwerking op het gebied van het maken van toetsen kan ook een bijdrage leveren aan de toetskwaliteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd en de Vrije Universiteit Amsterdam werken in het project ‘Bewust en Bekwaam Toetsen’ samen. Het onderzoek daarvan is nog lopende. (“Bewust en bekwaam toetsen,” n.d.)

 

De struikelblokken

Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen, of hebben we geen tijd om dat 'nieuwe' op te pakken?Bij de vraag waarom docenten niet of nauwelijks gebruik maken van digitaal toetsen, zijn een aantal verdelingen te maken. Zo zijn er redenen om niet digitaal te toetsen vanuit eigen motivatie (gebrek aan tijd of interesse), maar een aantal ook door externe belemmeringen.

Niet iedere school ondersteunt namelijk vanuit het bestuur digitaal toetsen. Zo is men soms bang om niet te voldoen aan de exameneisen (gesloten vragen, of is men bang dat de wettelijke archiveringseisen niet worden nagekomen. Deze argumenten zijn niet altijd te onderbouwen met harde cijfers en zijn veelal gebaseerd op onwetendheid. Een ander struikelblok is het feit dat er simpelweg geen faciliteiten zijn (computerlokaal, laptop)

Er is meer dan een ‘meerkeuzevraag’

De belangrijkste drempel om gebruik te maken van digitaal toetsen is samen te vatten in onwetendheid. De respondenten gaven aan dat ze de mogelijkheden van digitaal toetsen te beperkt vinden voor hun eigen vak. Invulveldjes of meerkeuzevragen vindt men te beperkt. Dat er inmiddels veel meer digitale mogelijkheden bestaan is niet algemeen bekend. Een ander punt is dat de respondenten er vanuit gaan dat een digitale toets ook altijd automatisch nagekeken moet worden. Dit is niet noodzakelijk nodig. Een mix van automatisch nagekeken antwoorden en handmatig na te kijken antwoorden kan al het saaie nakijkwerk verlichten zonder af te doen aan de kwaliteit van de toets.

Bij digitaal toetsen zijn er veel meer voordelen dan nadelen te vinden. Gebruik het!

Digitale toetsen maken kost meer tijd

Om een digitale toets te maken moeten (zeker de digibeten) docenten in eerste instantie meer tijd investeren in het vinden van een juiste toetsomgeving en het maken van de toetsvragen. 68% van de respondenten geeft aan dat dit een serieuze belemmering is voor het starten met digitaal toetsen. Men is er zich wel van bewust dat dit uiteindelijk een tijdsbesparing kan opleveren.

 

Advies met betrekking tot digitaal toetsen

Veel docenten zijn zich ervan bewust dat digitaal toetsen voordelen zal gaan bieden m.b.t. werkdrukverlaging. Vanuit de organisatie zal er echter een duidelijke visie moeten komen welke digitale systemen er ingezet kunnen gaan worden en zal er scholing beschikbaar gesteld moeten worden voor de docenten. Veel docenten willen graag beginnen met digitaal toetsen, maar scholing, visie en tijd zijn essentiële onderdelen voor een goede implementatie. Wilt u een duidelijke visie vormen of gewoon praktische tools zien m.b.t. digitaal toetsen, kijk dan op de site van MeeMetICT.  Hier kunt u een workshop aanvragen over o.a. digitaal toetsen.


Literatuur:

 • Bewust en bekwaam toetsen. (n.d.). Retrieved November 26, 2013, from http://www.surf.nl/nl/projecten/Pages/Bewustenbekwaamtoetsen.aspx
 • Digitaal toetsen – Kennisnet. (n.d.). Retrieved from http://www.kennisnet.nl/themas/digitaal-toetsen/
 • Koopman, P., & Vervoorn, J. M. (2012). Onderwijsinnovaties voor de digitale student. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 119(6), 286–290.
 • Rutten, F. A., Ikkersheim, R. A., Bosch, P. A., & Knol, A. J. (2013). Werkdruk in het VO, hoe erg is het? Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0131-200916/UUindex.html
 • Werkdruk | CNV Onderwijs. (n.d.). Retrieved from https://www.cnvo.nl/campagnes/werkdruk.html

 

Kahoot! Formatief toetsen middels game

Was gamification 15 jaar geleden nog ‘spielerij’, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Een fraaie toepassing die hierop inspeelt is Kahoot! Een relatief nieuwe (en gratis!) tool op de markt die de docent zijn of haar les op een heel eenvoudige manier heel uitdagend kan maken. Ze omschrijven het zelf als ‘game based learning’.Denk aan Socrativemet stemkastjes en een uitdagende spelvorm met tijdsdruk en je hebt Kahoot!

De docent kan een gratis account aanmaken bij Kahoot!In de omgeving van Kahoot! kunnen eenvoudig quizzes, discussies en surveys gemaakt worden, waarbij de nadruk ligt op het multimediale: afbeeldingen, video’s, kleuren en muziekjes. Alles om het zo uitdagend mogelijk te maken voor de leerlingen.

Als de quiz, discussie of survey klaar is, kunnen de leerlingen zich aanmelden via http://kahoo.it waarna ze de pincode die op het grote scherm staat in moeten vullen. Vervolgens vullen ze hun naam in en het feest kan beginnen! Voor elke vraag wordt er afgeteld, al dan niet begeleid door een opzwepend muziekje. Als iedereen geantwoord heeft via zijn device verschijnt het goede antwoord op het grote scherm. De docent kan de quiz automatisch laten verlopen of per vraag de resultaten bespreken.

Het grote verschil met Socrative is dat Kahoot! de mobiele devices, zoals tablets en smartphones echt gebruikt als kleurrijke stemkastjes en de vragen staan op het grote scherm van de docent. Bij Socrative staan de vragen ook op de devices en kan een quiz zelfs als huiswerk meegegeven worden, wat bij Kahoot! niet kan. Daarnaast is het spelelement het uitgangspunt bij Kahoot! Ze maken dus echt gebruik van gamification.

Probeer het gewoon: www.kahoot.it

Was gamification 15 jaar geleden nog spielerij, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Image Credit www.brink12.nl

Kahoot | quiz in de klas om te differentiëren

Ik ben in korte tijd groot fan geworden van de online quiz tool Kahoot.

Wat doet deze tool: Heel eenvoudig een quiz maken met multiple choice vragen. Je kunt afbeeldingen en videoclipjes toevoegen aan je vraag en je geeft vier antwoordmogelijkheden. Kahoot doet de rest.

Het handige is ook: Je hoeft niets uit te leggen aan de leerlingen. Je start in de les je Kahoot quiz op en een spannend quizmuziekje komt uit je speakers. De leerlingen zijn dan direct getriggerd.

Op het digibord staan 3 instructies: start je browser, ga naar kahoot.it en type deze gamepincode in met je naam.

That’s it. Je ziet direct de namen verschijnen van de leerlingen en als iedereen erop staat, dan kun je beginnen.

www.nationaleonderwijsgids.nl

Het leuke is dat je gewoon je lesstof verwerkt in je vragen, maar dat de leerlingen werkelijk waar wild enthousiast meegaan in de lesstof. (Hey,…. that’s gaming in je klas…).

Nog mooier: Na de quiz kun je de gegevens downloaden. Je ziet dan in een excelsheet de overall scores per vraag, zodat je weet wat ze nog beter moeten leren in het algemeen, maar je hebt ook een tabblad per leerling, waarbij je precies kunt zien wie welke vraag goed of fout heeft beantwoord.

 

Kortom, met Kahoot kun je differentiëren en ‘engagen’ tegelijk. Kids love it!

ICT-idee: 168. Kahoot: docent stelt vragen op digibord, leerlingen …
Ga naar Kahoot! Now border= · Kahoot! is een student- response-system. Dat houdt in dat de docent vragen stelt via zijn pc (digibord), dat zijn leerlingen daar (individueel) op kunnen reageren via een eigen device, er een …
http://ict-idee.blogspot.com/

Kahoot- Game-Based, Classroom Engagement Tool for Schools and …
Kahoot brings you a great learning platform that helps educators involve students in lessons by questioning, discussing and surveying in a game-like environment. Learn more..
http://edtechreview.in/news/news?start=55

Kahoot: leerlingen laten stemmen via mobiel | Antoine van Dinter …
Via een blogpost van Herman van Schie, kwam ik terecht bij Kahoot, een handige gratis tool, waarmee je quizjes kunt afnemen. Het mooie van deze tool is dat alle namen van leerlingen meteen ook op het digibord getoond …
http://fransenict.wordpress.com/

Kahoot! | Tech Three
Overview. Kahoot! is an easy-to-use student response system. It makes giving quizzes engaging. Teachers and students would benefit from using Kahoot! from time to time in the classroom. Why not create a Kahoot for the end …
http://tech-three.blogspot.com/

Images provided by:
twitter.com

12 Gratis Online Quiz Makers to Create Online Quizzes

Here is a collection of 12 free online quiz making applications. These apps will help you make quizzes for online use for free.


 1. Wondershare Quiz Creator

  quizcreator quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  Wondershare QuizCreator is the powerful quiz maker software that enables trainers and educators to create Flash-based quizzes and surveys with multimedia objects. With this quiz software, you can quickly create your assessment contents and publish them online.View sample >Download this Software>


 2. ProProfs

 3. proprofs quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes

  ProProfs Quiz School makes it easy to create quizzes, tests and exams online with color and images. It is a totally free online quiz program. Users can create a quiz, share it with others, and view results instantly.View sample >


 4. Classmaker

  classmaker quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  ClassMarker provides 3 packages quiz testing option, only ClassMarker Standard package is free online service. Users can be used to create online quizzes for individuals or entire groups. But, only registered use can take the quizzes. If you want to non-registered users to take your quizzes, you should upgrade the account. View sample >


 5. QuizBox

  quizbox quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  QuizBox is a free online quiz builder that can be used to make quizzes for blogs and websites. The builder allows users to choose the number of questions as well as the number of multiple choice answers. View sample >


 6. MyQuizCreator

  myquizcreator quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  MyQuizCreator is a 100% free quiz tool quickly creates quizzes for blogs, websites, and MySpace profiles. However, you can only create as most as 15 questions for your quizzes, no multimedia supported. View sample >


 7. EasyTestMaker

  EasyTestMaker is a FREE online test generator to help you create paper-based tests. You can build multiple-choice, fill-in-the-blank, matching, short answer and true/false questions with it. However, you can only create and print the test – other features are available if you upgrade your account with fee.


 8. Google Docs

  googledocs quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online QuizzesGoogle Docs is a favorite thing for many users which is a totally free, web-based word processor, spreadsheet, presentation, and form application. Users are able to create online quizzes with the form application for free. You can view this tutorial to create quizzes. View sample >


 9. Quibblo

  quibblo quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  Quibblo is a social networking site where you can create and take fun quizzes and surveys, view results on a chart and compare your answers to others’. You also can share quizzes with others and embed quizzes on your blogs. View sample >


 10. eQuizzer

  equizzer quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  eQuizzer is a web-based quizzing program which allows ingle teacher to create custom quizzes free that can be taken online. Schools who wish to have a separate URL and single student database will incur fees based upon enrollment. View sample >


 11. Quizilla

  quizilla quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  Quizilla is a user generated online quiz website which you can make personality quizzes and test for free. The quizzes you created can be embedded on your MySpace, blog, Facebook or any other page on the internet. Also, the quiz host on quizilla.com is free for others to take it. View sampe >


 12. Quizz.Biz

  quizzbiz quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  Quizz.biz lets users play hundreds of quizzes and create quizzes for free. It is made for bloggers and webmasters who wish to create and integrate quizzes to their sites for their visitors. View sample >


 13. MyStudiyo

  mystudio quiz 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes
  MyStudiyo is a free quiz creation and quiz sharing website for users to create great-looking quizzes for website or blog. With just a few minutes you can make multimedia quizzes. Any quiz you make is hosted on mystudiyo.com and is available to play for free anytime. View sample >

 

Generally, these free online tools are good tools for you to create quizzes for free. If you want to get more advanced functions, such as adding math symbols, customizing feedback, inserting images and sounds and other powerful functions, you can try  QuizCreator.

4 Assessment tools for a flipped or blended class.

 

Several tools are available that provide assessment for different types of situations.

TED Ed is appropriate for assessing a student’s comprehension of a specific video that the student has watched outside of class. It explicitly recognized that many of the questions that you might raise will not be computer graded.

 

Flubaroo is a tool that is well-integrated with Google Docs; it would be easy to administer a test using this tool at a school that uses Google Apps for Education.

 

QuizStar is appropriate for any sort of out-of-class testing in which the questions need to include more than text; it also provides a good tool for tracking and managing grades.

 

Quipper is for a situation in which the teacher is not interested in tracking student grades but is more interested in motivating the students to learn a topic.

 

Toetsen op de 2.0 manier kan je veel tijd besparen als docent. Hier staan 4 toets systemen beschreven waarmee je prima online toetsen kunt afnemen.

Quipper – maak een quiz op je telefoon

Quipper is a quiz app with a difference. Whether you’re looking to test your general knowledge or study for a maths exam, Quipper can help you learn and have fun at the same time. Already boasting thousands of quiz topics, and if you don’t find the quiz you’re looking for you can create your own!

Browse our collection of case studies and see how Quipper’s platform is being used.

Kijk bij reeds bestaande oefeningen (quizzes) of maak zelf een nieuwe. Zo kun je makkelijk leren voor een bepaald onderwerp.

15 gratis online enquête tools voor docenten

Polling has long been a source of inestimable knowledge particularly for researchers.
Gone are the days when one needs so much paper work and travelling to make a single poll or survey. Thanks to the massive influx of technology, what used to take months to survey takes only a couple of days.
There are now a wide range of great web tools that allow users to create and conduct polls andsurveysinstantly and for free. I have compiled a list of some of the best survey tools specifically for teachers taking into consideration their educational needs.
These tools are free and very simple to use. Most of them have embed codes to use when sharing them on your classroom blog or website.

Before you start exploring these tools, let us go through some of the educational uses of polls/surveys :Teachers and educators can use polls/ surveys to :
Get feedback from students and learners
Gain background knowledge on what information students had learned in previous classes
Save time where it can be available to students outside classtime
Learning about students interests and progress
Evaluating teachers teaching methods
Practice exams and mock exams
Maintaining a healthy learning environmentdevelop learning materials andInvestigateupon students learning pace

See the original website for the complete list

Online enquête formulieren kun je hier in de lijst vinden.

 

Kruiswoordpuzzel generator | Sluit je toets eens af met een puzzel

Als je als surveillant bij een toets zit, dan is het behoorlijk vervelend als sommige leerlingen snel klaar zijn met hun toets.

Gelukkig zijn sommige docenten zo slim om een kruiswoordpuzzel bij te voegen over het te toetsen onderwerp.

De leerlingen zijn dan tot het eindsignaal rustig bezig en hoeven niet eindeloos te wachten en onrust te veroorzaken.

Tip: Ook al zou het niet zo zijn:  Geef aan dat het meetelt voor het cijfer, anders maken ze ‘m echt niet.

Online Quiz Maker | maak een online toets voor je lessen

Online Quiz Maker is a 100% online system, designed to be used by you, as well as your users, using a web browser.

It’s simple. If you need to quickly, easily, and affordably create and deliver quizzes online to anyone connected to the internet, and track their scores and results, Online Quiz Maker was designed for you.

For creating & delivering e-learning content (not just quizzes), check out our popular Weblearning E-Learning System.