Lessen plannen met de iDoceo app voor de iPad bespaart veel tijd

indexiDoceo is een onmisbare tool om efficiënt te kunnen werken als docent.

 

Idoceo is een ondergewaardeerde of nog te onbekende tool hier in Nederland, maar ikzelf gebruik het nu ruim 2 jaar. Ik zou geen les(sen) meer willen geven zonder Idoceo. Wat is nu precies Idoceo? Idoceo is een app voor de iPad. Hierin kun je je lessen voorbereiden in de planner, cijfers bijhouden in eenvoudige schema’s, rapportages versturen naar de ouders, en extra informatie voor zorgleerlingen bijhouden. Je hebt geen internet nodig om ermee te werken, dus het werkt gewoon altijd!

Ze werken ook aan een Mac versie, maar er is geen Android versie beschikbaar

 

Belangrijkste eigenschappen van Idoceo

 • Idoceo is een app waarin je je klassen kunt bijhouden. Zo kun je al je leerlingen importeren en een foto erbij plaatsen.
 • Je kunt meerdere plattegronden per klas maken en de leerlingen op de juiste plaats schuiven met foto of andere belangrijke informatie.
 • Je kunt bij iedere leerling achtergrond informatie opslaan (Handig bij zorgleerlingen…)
 • Je kunt tabellen aanmaken per klas om cijfers in te voeren en gemiddelden te berekenen.
 • Je kunt je lessen erin kwijt en zo een kalender per klas bijhouden (erg handig) of je kunt je lessen plannen met eventuele extra informatie erbij.
 • Niet onbelangrijk: Je hebt GEEN internet nodig, maar je kunt op z’n tijd wel een backup maken naar je dropbox.

 

Hoe ik Idoceo gebruik:

planner iDoceoAan het begin van het schooljaar importeer ik al mijn leerlingen. Ik bepaal zelf welke informatie ik erin wil hebben. Zo heb ik de naam, woonplaats, telefoonnummer(s) en de gegevens van de ouders en de mentor erin geïmporteerd.

Dan plaats ik al mijn lesuren in het schema, zodat ik precies weet op welk uur ik welke les geef aan welke klas.

 


Lessen voorbereiden met iDoceo

Als ik aan het begin van de week mijn lessen ga voorbereiden, dan plaats ik al mijn geplande activiteiten in de planner en kopieer ik de diverse lessen naar de juiste parallel klassen. Ik hoef me in de planner geen zorgen te maken over welk uur ik de klas heb, alleen de dag is voldoende. Idoceo plaatst het automatisch op het juiste uur op de juiste dag.

Tijdens de les

Tijdens de les plaats ik relevante informatie in een apart tabblad (aanwezig, te laat, boeken mee, huiswerk gemaakt etc.). Tijdens zelfstandig werken hou ik soms ook met behulp van smilies het gedrag bij. Echt alles kun je er (snel! en eenvoudig!) in kwijt. Je kunt zelfs foto’s of video’s kopplen aan een leerling of aan de klas in het algemeen.

kalender per klas in IdoceoAls er toetsen zijn gemaakt, plaats ik altijd de cijfers in Idoceo. Zo weet ik precies hoe de leerlingen ervoor staan en wat de gemiddelde cijfers zijn.

Leerlingbesprekingen met iDoceo

Bij de leerlingbesprekingen of rapportvergaderingen heb ik alleen mijn iPad mee met Idoceo actief, zodat ik direct alle leerlinginformatie bij de hand heb. Indien nodig kan ik zo vertellen wat mijn algemene indruk is van de leerling of hoevaal hij te laat was of zijn huiswerk niet gemaakt had. (wie schrijft die blijft).


 

De app kun je downloaden in de app store van Apple.

 

iDoceo v2.0 grade book, diary and timetable for the iPad

 


 [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Ga jij volgend jaar ook minder papier meeslepen en wil je toch alles bij de hand hebben? ga dan nu alvast wat oefenen en start volgend schooljaar met de iDoceo app voor de iPad.[/social_quote]

Als ik je even moet helpen of wil je een instructie voor het hele team, dan kom ik graag eens langs om alles uit te leggen. Het is een te mooie tool om links te laten liggen!

 

Digitaal toetsen en kwaliteitsborging. Waar moet je op letten?

Scholen herkennen de voordelen van het gebruik van een digitaal toetsservicesysteem. Genoemd worden de eenvoudige, webbasedafname van toetsen, de directe feedback voor de studenten, de mogelijkheid van kwaliteitsverbetering door een automatische analyse van toetsresultaten, de mogelijkheid van een gelijktijdige afname op verschillende locaties, het gebruikmaken van een groter scala aan media, zoals video en plaatjes, en de vermindering van organisatielast en werkdruk. Stichting Praktijkleren: Nieuwsupdate digitaal toetsen

Digitaal toetsen en kwaliteit

Digitaal toetsen kan op verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een greep uit de mogelijke effecten:[social_quote duplicate=”yes” align=”default”] verbetering van de studievoortgang, verhogen van de kwaliteit van toetsvragen en vermindering van de werkdruk voor docenten.[/social_quote]

Steeds meer hogeronderwijsinstellingen richten zich op digitaal toetsen. Waar het gaat om samenwerken aan digitaal toetsen is er nog betrekkelijk weinig ervaring. SURF ontwikkelt en deelt kennis en ervaring op het gebied van samenwerken aan digitaal toetsen:

Instellingsoverstijgend samenwerken

Een van de voordelen van digitaal toetsen is dat onderwijsinstellingen ook onderling online kunnen samenwerken. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Zie ook de stand van zaken en toetsen nakijken wie doet dat nog?

Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (TTL) onderzoekt welke positieve effecten instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op het studiesucces van studenten, de werkdruk van docenten en de kwaliteit van toetsen. SURF voert het programma sinds 2010 uit. SURF | Digitaal toetsen

Een vragenbank opzetten bij digitaal toetsen

Een vragenbank, ook wel itembank genoemd is een middel om toetsvragen te kunnen opslaan en hergebruiken. Bij het ontwerpen van een databank moet er bovenal op gelet worden dat er een duidelijke en consistente structuur aanwezig is. Deze wordt meestal weergegeven door een boomstructuur. Per vak kunnen er verschillende onderwerpen onderscheiden worden en bij die onderwerpen horen vanzelfsprekend vragen. Het is interessant om de vragen een bepaalde moeilijkheidsgraad mee te geven. Zo vermijdt men dat er te makkelijke of te moeilijke toetsen gegenereerd worden. Belangrijk is voor officiele examens (summatieve toetsing) dat de oude versie van het examen bewaard blijft. Daarnaast mogen tussentijdse wijzigingen in de vragenbank niet leiden tot foutmeldingen in een klaarstaand examen. Het is ook mogelijk vragen te structureren naargelang de soort: kennis-, inzicht-, denk- of toepassingsvragen zijn maar enkele mogelijkheden. Ook de vraagvormen kunnen onderscheiden worden, daarover hieronder meer. Onderwijstechnologie/Klastechnologie/Digitaal toetsen – Wikibooks

Voordelen digitaal toetsen

Wanneer het op een juiste manier geïmplementeerd wordt kan digitaal toetsen een aantal praktische voordelen hebben, zoals meer efficiënte toetsing, lagere kosten met betrekking tot printen en transport, automatische opslag van toetsresultaten en automatische scoring van resultaten. Ook kunnen digitale toetsen bepaalde didactische voordelen met zich meebrengen. Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste praktische en didactische voordelen van digitale toetsen:

De belangrijkste praktische en didactische voordelen van digitale toetsen:

Kostenbesparing op druk- en vervoerkosten.
Hogere toetsbeveiliging, met name bij summatieve toetsing van groot belang.
Automatische scoring en objectieve scoring, wat leidt tot verlaagde kosten doordat menselijke beoordelaars niet meer nodig zijn.
De mogelijkheid om toetsen af te nemen aan een grote groep leerlingen.
Meer efficiëntie in metingen, kortere toetstijd met name wanneer adaptief getoetst wordt.

Interactie tussen de leerling en de computer, de computer kan automatisch feedback genereren op basis van de respons van de leerling.
De mogelijkheid om direct feedback te geven aan leerlingen.
De mogelijkheid om leerkrachten snel te informeren over de prestaties van leerlingen.
Flexibiliteit met betrekking tot waar en wanneer de toets wordt gemaakt.
Mogelijkheid tot gebruik van innovatieve en meer authentieke item types.
De mogelijkheid om de moeilijkheid van het item af te stemmen op de vaardigheid van de leerling-adaptief toetsen.
Voordelen digitaal toetsen – Kennisnet

Digitale toetsen: waar moet je op letten?

http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/03/19/digitale-toetsen-waar-moet-je-op-letten/Zijn digitale toetsen even betrouwbaar en valide als papieren toetsen? In 1993 is hiernaar een grootschalig onderzoek verricht (Mead & Drasgow, 1993). Hieruit bleek dat het digitaliseren van een papieren toets (dus: het op een computerscherm presenteren van de vragen) geen effect heeft op de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van een toets – digitaal én op papier – hangt af van de inhoud en van het ontwerp van de toetsvragen. Wat dit laatste betreft is er sinds het onderzoek uit 1993 veel meer mogelijk geworden. En dat roept nieuwe vragen op, zoals hoe al die multimedia het beste op een scherm gepresenteerd kan worden. De centrale vraag van dit artikel is dan ook: hoe moeten de vragen in multimediale toetsen eruitzien om de betrouwbaarheid en validiteit van de toets te garanderen? Het volledige antwoord hierop kunnen wij op dit moment niet geven, omdat er nog weinig systematisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van (nieuwe vormen van) digitale toetsen. Op grond van een eerste onderzoek (Jarodzka et al., ingediend) naar het ontwerp van een gedigitaliseerde toets kunnen we echter toch al een paar algemene conclusies trekken.

In dit onderzoek is gekeken of de principes die ten grondslag liggen aan effectieve digitale leermaterialen ook bruikbaar zijn voor digitale toetsen. Uit theorieën over informatieverwerking is bekend dat onze cognitieve capaciteit om informatie actief te verwerken beperkt is, en dat wij die informatie alleen gedurende een beperkte tijd kunnen vasthouden. Effectieve multimediale leermaterialen houden hier rekening mee en zijn zo ontworpen dat de cognitieve capaciteiten in het werkgeheugen voor het leren worden vrijgemaakt. Bijvoorbeeld door onnodige complexiteit en overbodige en/of afleidende informatie te vermijden (Mayer, 2005; Sweller et al., 1998). Een voorbeeld is het split attention principe, dat stelt dat het geïntegreerd presenteren van informatie die bij elkaar hoort (tekst en illustratie bijvoorbeeld) het leren bevordert (Mayer, 2005; Sweller et al., 1998). Dit principe vormde het onderwerp van het onderzoek: in samenwerking met het Cito is gekeken of leerlingen beter scoren op een gedigitaliseerde papieren toets als de toetsvragen volgens het split attention principe zijn vormgegeven. Hiervoor werd een aantal vragen uit het centraal eindexamen Kunst herontworpen, wat leidde tot een gesplitste versie en een geïntegreerde versie van iedere vraag (zie figuur 1).

In het onderzoek is gebruik gemaakt van oogbewegingsregistratie (eye tracking, Holmqvist et al., 2011) om een beeld te krijgen van hoe leerlingen bij het beantwoorden van digitale toetsvragen te werk gaan. Daarbij wordt vastgelegd naar welke informatie de leerling kijkt, in welke volgorde en voor hoe lang. Dat levert informatie op over welke strategie leerlingen hanteren bij de beantwoording van een vraag en hoe ze informatie in de toets cognitief verwerken. Uit deze registraties blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen (onder tijdsdruk) vaak een deel van de informatie negeren. Uit de verkregen gegevens over bijvoorbeeld pupilgrootte is de mate van mentale inspanning die de leerling levert af te lezen. Digitale toetsen: waar moet je op letten? – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom


Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H. & Weijer, J. van de (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford, Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press.

Jarodzka, H., Janssen, N., Kirschner, P.A. & Erkens, G. (ingediend). Avoiding split attention in computer-based testing: Is neglecting additional information facilitative?

Mayer, R.E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R. Mayer (Red.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31-48). New York, NY: Cambridge University Press.

Mead, A.D. & Drasgow, F. (1993). Equivalence of computerised and paper-and-pencil cognitive ability tests: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 449-458.

Sweller, J., Merriënboer, J.J.G. van & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychological Review, 10, 251-296.

Schoolmusical van groep 8 als schoolfilm aan de ouders geven zonder gedoe

Schoolmusical van groep 8 nu zonder gedoe aan de ouders leveren

 

Schoolfilms verstrekken zonder gedoe

musical op video opnemen en aan de ouders 'geven' zonder gedoe is nu mogelijkJouwschoolfilm.nl is een initiatief van Willem Wiers uit Groningen. Dankzij zijn werkervaring bij een begeleidingsbureau voor scholen is hij goed bekend met de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Bovendien was hij zelf als ouder van basisschoolkinderen betrokken bij het filmen en monteren van musicals, kerst- en sinterklaasvieringen en het branden van het eindresultaat op DVDs: Al met al is dit voor scholen elk jaar een hoop gedoe en geregel, bovenop hun toch al drukke werk.

Inkomsten Voor School
Privacy Is Gewaarborgd
Bestelgemak Voor Ouders
Meer Voordelen

 

Schoolfilms verstrekken zonder gedoe | IPON

Veel groepen 8 zijn hard bezig met het oefenen voor de eindmusical. Als het moment eenmaal zover is, wordt deze happening vaak opgenomen op film. Een leerkracht doet dat, of een welwillende ouder.

Hoe distribueren we die films naar de andere ouders van de klas?

Als school kun je de film op de website uploaden.
En daarna kunnen ouders die film via diezelfde website bestellen en downloaden.

Jouwschoolfilm.nl neemt alle zorgen rondom bestellen en betalen uit handen.

Mocht je binnen het netwerk van je school geen goede camera tot je beschikking hebben, dan biedt jouwschoolfilm.nl ook een pakket waarbij de camera ook geleverd kan worden. Basisonderwijs en ICT: Jouw Schoolfilm neemt gedoe uit handen

De voordelen van werken met jouwschoolfilm.nl

Altijd en overal beschikbaar

Films blijven beschikbaar in onze database. Nabestellen kan dus zonder gedoe.
Scholen hoeven geen administratie bij te houden, de betalingen niet zelf te innen en geen DVD’s te branden.
Als ouder reken je online af en krijg je direct de film toegestuurd. Als DVD of als download. Niks wachten: je kunt direct kijken!

Bepaal zelf hoe je de film wilt hebben

Als digitale download, afhankelijk van de gebruikte camera ook in HD
Als DVD-versie die je na het downloaden zelf kunt branden
De DVD die jou wordt toegestuurd

De privacy is gewaarborgd

Films zijn pas te downloaden na het invoeren van een wachtwoord dat door de school wordt verstrekt (optioneel)

Beter voor het milieu

Elk jaar ‘verbruiken’ scholen zo’n 100.000 DVD’s voor filmprojecten. Jouwschoolfilm.nl helpt die berg plastic terug te brengen!

Betere beeldkwaliteit

Ook films in Full-HD zijn mogelijk: deze passen niet op een DVD.
In haarscherpe HD-kwaliteit genieten van de schoolfilm.
Jouwschoolfilm Alle voordelen

De 7 vormen van Blended Learning uitgelegd

De 7 vormen van blended learning uitgelegd

In de basis is blended learning een leer- en instructiemodel, welke 2 methoden combineert, namelijk het ‘gewone’ klas model en het computer ondersteunde lesmodel. De sterke punten van deze educatieve aanpak is de combinatie van zowel face to face en online lesmethoden in een geïntegreerde educatieve aanpak. Blended Learning is een groot begrip, een overkoepelende term, dat een aantal andere sub-methoden bevat.


Flipped classroom

Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.[/social_quote] Flipping the Classroom – Kennisnet

Face-to-Face Driver

Dit type zit het dichtst bij het traditioneel lesgeven. Bij deze benadering is het gebruik van online leren individueel bepaald. De meeste studenten krijgen klassikaal les en studenten die achter- of juist voorlopen werken op hun eigen tempo met behulp van een computer in het klaslokaal.

Rotation Model

In deze vorm van blended learning wisselt de manier van onderwijs volgens een vast schema. Face-to-Face onderwijs en online onderwijs wisselen elkaar hierbij af. Dit is vooral geschikt voor het basisonderwijs. 80 procent van de basisscholen in California dat aan blended learning doet, doet dit via het Rotation Model.

Flex Model

Scholen die grote getallen risicostudenten hebben, gebruiken vaak het Flex Model voor blended learning. Bij deze benadering is het materiaal online aangeleverd, maar krijgen studenten wanneer ze dit nodig hebben klassikaal hulp van een docent.

Online Lab Model

Voor scholen die minder middelen tot hun beschikking hebben, is het Online Lab Model een uitkomst. Dit type blended learning helpt studenten volledige cursussen te volgen. De student leert volledig online, maar dient naar een speciaal computer lab af te reizen om de cursus te voltooien. Hier worden ze begeleid door volwassenen die geen leraar zijn. Op deze manier kunnen scholen cursussen aanbieden waarvoor ze geen of niet genoeg leraren hebben, maar geeft studenten ook de mogelijkheid om in alle rust in een eigen tempo in een ruimte kunnen leren zonder andere studenten tot last te zijn.

Self-Blend Model

Populair op middelbare scholen is het Self-Blend model. Dit type blended learning geeft de student de mogelijkheid om lessen te volgen die hun opleiding zelf niet aanbiedt. Deze studenten volgen dus de traditionele lessen, maar vullen deze aan met online cursussen. Deze methode is alleen succesvol wanneer de student erg gemotiveerd is.  Het Self-Blend model is daarom ideaal voor de student die extra lessen wil volgen of onderwerpen wil leren die buiten het traditionele lessenpakket vallen.

De 7 vormen van blended learning uitgelegdOnline Driver Model

Dit type van blended learning is tegenovergesteld van het Face-to-Face Driver Model. Bij het Online Driver Model wordt het voornaamste lesmateriaal online aangeleverd en zijn klassikale lessen optioneel, want studenten kunnen eenvoudig chatten met leraren. Dit model van blended learning is ideaal voor studenten die meer flexibiliteit en vrijheid in hun dagelijkse schema willen. Deze vorm van blended learning is erg populair en het aantal leerlingen dat Online Driver programma’s volgt, groeit elk jaar met ongeveer 15 procent.

 

 


 

Hoe implementeer je blended learning?

Blended learning kan niet zomaar ingezet worden. Zo zal er commitment  moeten worden gecreëerd en er zullen er trainingen worden gegeven. Hieronder 4 stappen die je kan doorlopen om blended learning succesvol te implementeren.

Definieer academische doelen
Bedenk van tevoren welke blended learning model je wilt inzetten. Hoeveel tijd van een schooldag besteden studenten aan digitale content?

Bouw support
Wanneer docenten en studenten blended learning niet willen gebruiken, zal het gedoemd zijn te mislukken.
Door middel van een enquête kan de bereidheid om blended learning te gebruiken worden gemeten. Zorg voor stakeholders voor blended learning. Deze zullen belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het accepteren van blended learning. Ook moet je bedenken of je kleine pilots wil starten om problemen te verhelpen.
Support  van docenten kan je krijgen door scholen te bezoeken die blended learning al gebruiken. Laat ze zien wat voor voordelen blended learning kan hebben.

Strategie en tijdlijn
Maak een plan op voor de komende jaren. Hierin komt ook te staan hoe blended learning wordt ingevoerd. Wordt dit in een keer gedaan of in fases?

Instructiemodellen
Er zijn veel verschillende types van blended learning. Bedenk van tevoren goed welk model je in wilt zetten. Elk model heeft zijn voor- en nadelen.

Platform en content
Maak een keuze welk platform je wilt gaan gebruiken. Het kan erg lastig zijn om een geschikt platform te kiezen. Bekijk daarom verschillende platformen en vergelijk deze met elkaar. Hetzelfde geldt voor de content. Welke content wil je gaan gebruiken. Is dit betaalde content? Gratis? Of maakt elke leraar zijn eigen content?

Meten impact
Het zal niet eenvoudig zijn om nauwkeurige en zinvolle gegevens te verzamelen over de impact van blended learning. Je zou kunnen meten hoeveel studenten doen aan blended learning en wat de mening is van docenten over blended learning, zijn ze nog gemotiveerd?


Bronnen:

Blended Learning Wijzer. De portal voor blended learning in het onderwijs. » Wat is blended learning, de modellen en de resultaten?

www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning

Educatorstechnology.com

Blended Learning Wijzer. De portal voor blended learning in het onderwijs. » Hoe implementeer je blended learning?

Tips

http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg

Papierloos werken met Evernote

Papierloos werken als docent is goed mogelijk met Evernote.

 

Papierloos werken als docent is goed mogelijk met Evernote.De wereld om ons heen verandert razendsnel. Helemaal als het gaat om de manier waarop we werken. Als docent moet je met je tijd mee. En dat betekent digitaliseren, slimmer gebruik maken van de apparaten die je al hebt en tijd besparen waar je kan. Omdat dit makkelijk gezegd is dan gedaan, zet ik wat tips op een rij.

Meer structuur
Doordat alles overzichtelijk is, maak ik nu ook takenlijsten. Ik heb dus heb veel meer structuur in mijn werkwijze aan weten te brengen en ben daardoor veel minder gefrustreerd (want ik kan alles terugvinden!). Ook mijn collega’s en leerlingen genieten hiervan. Tijdens vergaderingen en afspraken kan ik namelijk binnen no time documenten erbij toveren die ik met hen kan delen. Zo zorgt Evernote ervoor dat niet alleen ik, maar ook iedereen met wie ik samenwerk, een stuk efficiënter z’n werk kan doen. Een win-winsituatie dus.

 

Papierloos werken als docent is goed mogelijk met Evernote.

Evernote en een iPad, papierloos werken kan echt!

Thuis ben ik sinds enkele jaren langzaam aan het omschakelen naar zo papierloos mogelijk. Alles wat via mail of internet kan handel ik ook op die manier af en alle papieren documenten die ook maar vaag de moeite waard zijn om te bewaren worden ingescand en bewaard in Evernote. Als PDF’s, voorzien van tags en fulltext doorzoekbaar. Probeer dat maar eens te doen met je ordners.

Zolang je het niet halfslachtig aanpakt kan Evernote fungeren als jouw persoonlijk knooppunt van alle informatie, tekst, beeld, geluid. [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Evernote, Jouw ultieme schrijfblok waar je alles bij de hand hebt[/social_quote], waar je alles bij kunt schrijven, waar je alles kunt afvinken en -belangrijk- alles kunt weervinden wat je ooit in dat schrijfblok geschreven hebt. Je kiest zelf hoe je het gebruikt maar de mogelijkheden zijn enorm uitgebreid.

Evernote is ook mijn digitale nachtkastje geworden. Al die rapporten die ik nog wil lezen, die interessante artikelen, dat laatste nummer van Digitale Bibliotheek. Die gaan in Evernote in een eigen notebook. Zodat ik ze bij de hand heb als ik in de trein of een ander rustig moment ook eens de tijd heb ze door te lezen. Ik weet niet hoeveel kilo papier ik de laatste jaren -uiteindelijk ongelezen- weggegooid heb aan uitgeprinte rapporten en artikelen maar alleen al het niet meer hoeven mee te sjouwen ervan is een gigantisch pluspunt.

Hoe gemakkelijk is het?
Zoals met alles in het leven gaat het niet vanzelf. Een iPad (of een andere 10? tablet) en een Evernote account samen leveren niet meteen een georganiseerde eigenaar van die iPad op. Je moet kijken naar hoe je werkt, hoe je omgaat met digitale informatie, documenten en/of papieren stukken. Hoe georganiseerd ben je, hoeveel discipline heb je om een papierloze werkwijze consequent vol te houden? Op welke manier schiet je er ook wat mee op als je het vergelijkt met hoe je het nu doet?

Maar de tools zijn er. Een tablet, Evernote, een scanner voor het incidentele papieren stuk, je een beetje verdiepen in IFTTT.

 

5 gratis online tools om een instructiefilm te maken

5 gratis tools om een instructiefilm te maken

Een instructiefilmpje (screencast) is erg handig om je collega’s uit te leggen hoe bijvoorbeeld een ‘web 2.0’-tooltje of andere software werkt.

[social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Tips voor het maken van een instructiefilmpje[/social_quote]

-Probeer het gekozen ‘screencast’-tooltje eerst uit. Zorg ervoor dat je alle mogelijkheden in je vingers hebt, voordat je het echte filmpje gaat maken.
-Met een niet te duur microfoontje kom je al een heel eind.
-Kies een rustig tijdstip om jouw filmpje te maken.
-Begin eerst met een draaiboekje (scriptje) te maken op papier.
-Maak de filmpjes niet te lang. Maximaal zo’n twee minuten film is meer dan genoeg.
-Verdeel het onderwerp van je filmpjes in “hapklare brokken”.
-Praat rustig, maar niet eentonig.
-Laat de bewegingen van de cursor en de opties waarop je klikt duidelijk zien.
-Maak een gratis account aan bij YouTube en begin een eigen kanaal.
-Maak bij ieder filmpje op YouTube een beschrijving bij de geüploade instructiefilmpjes.

5 online en gratis tools om een instructiefilmpje te maken:
#1. Screenr
#2. ScreenCastle
#3. Screencast-o-Matic
#4. GoView
#5. Screenbird

Zie ze allemaal op: 5 gratis online tools om een instructiefilmpje te maken « André Manssen blogt vanaf de Zijlijn…

Digitaal formatief toetsen. Tips en apps

Bij nieuwe vormen van leren met ict passen nieuwe manieren van toetsen. Tijd- en plaats onafhankelijk bijvoorbeeld. Of met de mogelijkheid om de toetsen geautomatiseerd na te kijken. Toetsen kunnen worden ingezet met als specifieke doelstelling het ondersteunen van het leerproces, deze toetsen hebben een formatief doel. Bij formatieve toetsen speelt feedback een essentiële rol. De resultaten op een formatieve toets vormen feedback die de leerling en leerkracht zicht geven op ontbrekende kennis of inzichten. Doordat toetsen met een formatieve functie meestal specifiek ontworpen zijn om het leerproces te ondersteunen geven de toetsresultaten doorgaans een meer specifiek beeld van wat een leerling wel en niet kan en kent dan toetsen met een summatieve functie.  bron: Toetsvormen – Kennisnet

 

Digitaal formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

De onderzoekers Dominique Sluijsmans (Universiteit Maastricht), Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun NWO-studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Maar meer onderzoek is nodig.

De onderzoekers hebben vier belangrijke condities gevonden die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen. Dit zijn naast uiteraard de toetsbekwaamheid van leraren ook het organiseren van effectieve vormen van professionalisering, het stimuleren van een onderzoekende houding jegens de eigen toetspraktijk en het creëren van een leergemeenschap onder leraren. Sluijsmans: ‘Factoren die de meerwaarde van toetsen kunnen bepalen, zijn condities, het doel dat leraren hebben met het toetsen, de keuze van de methode en de te verwachten uitkomsten.’  bron: Formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

 

Formatief digitaal toetsen

Het voordeel van het gebruik van digitale tools om toetsen af te nemen ligt hem vooral in het feit dat hierdoor gebruik kan worden gemaakt van multimediale mogelijkheden: zoals film en audio. Hierdoor kan er realistischer worden getoetst. Een ander voordeel is dat deze toetsen gemakkelijk herbruikbaar zijn. Tot slot is het voordeel dat een student automatisch feedback ontvangt op zijn of haar antwoorden.

Bij het ontwerpen van digitale formatieve toetsen is het geven van goede feedback erg belangrijk. Deze feedback gaat verder dan goed/fout. Zowel bij de foute als goede antwoorden dient te worden aangegeven waarom dit antwoord goed of fout is (bij de afleiders is vaak sprake van een logische denkfout). Men kan hierbij verwijzen naar een bepaald college waarin dit onderwerp aan bod gekomen is of verwijzen naar een hoofdstuk/ passage in een boek. bron: Formatief digitaal toetsen

Digitaal toetsen is interessant wanneer
• Het onderwijsprogramma stabiel is
• Er voldoende tijd beschikbaar is voor het ontwikkelen van een digitale toets
• De frequentie van toetsen hoog is
• De studentenaantallen groot zijn
• Er vooral gebruik wordt gemaakt van gesloten vraagvormen
• Het wenselijk is multimediamateriaal te gebruiken voor toetsing
bron Expertisecentrum – Onderwijstechnologie – Digitaal toetsen


 

digitaal formatief toetsen met the answer pad

Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad

Al een aantal jaar werkt Frans Droog met verschillende student response systemen om toetsen af te nemen of het aanwezige kennisniveau te testen. Al deze systemen hebben zo hun voor- en nadelen en er is dan ook nog steeds de nodige ontwikkeling op dit gebied. Wat ik graag zou willen doen is device-onafhankelijk, in een BYOD omgeving, leerlingen vragen kunnen stellen die op dat moment opkomen en waarop ik van alle leerlingen een antwoord wil. Ofwel digitaal formatief toetsen. Nu is daar The Answer Pad. Deze website lijkt een aantal mooie opties te hebben om dit mogelijk te maken.

Wat is het? The Answer Pad is een ‘enhanced student dialoque system for BYOD”. Het bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: ‘Go Interactive‘ en ‘Answer sheets‘. In beide onderdelen worden de vragen niet digitaal gesteld aan de leerlingen, het gaat alleen om het digitaal antwoorden door de leerlingen waardoor deze antwoorden kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd.

De docent ziet op zijn dashboard de antwoorden per leerling verschijnen, alsmede het gemiddelde van de klas. De docent krijgt zo een direct, live overzicht van het begrip bij de individuele leerlingen en de klas. Dit maakt The Answer Pad ideaal voor formatief diagnostisch toetsen. Het geeft de mogelijkheid voor de docent om onmiddellijk op gesignaleerde problemen in te gaan. De docent zie de antwoorden van alle leerlingen, dus inclusief de ‘stille’ leerlingen. Een aangekondigde update zal het ook mogelijk maken om reacties te schrijven op de door de leerlingen gegeven antwoorden en deze naar de leerlingen terug te sturen. Hiermee ontstaat dus een persoonlijk interactief whiteboard ofwel een privé back-channel!

Hoe gebruik je het in de klas? De docent werk altijd via het internet, via een browser. Leerlingen kunnen werken via elke device waarmee zij op het internet kunnen, of via de gratis app TAPit voor de iPad. Bij ‘Go Interactive‘ stelt de docent de vragen mondeling, of bijvoorbeeld via het digibord. Bij ‘Answer Sheets‘ krijgen de leerlingen een papieren test. In dit laatste geval zou de test ook via een pdf bijvoorbeeld ter beschikking kunnen worden gesteld om de leerlingen volledig digitaal te laten werken, of voor leerlingen die op dat moment niet in het lokaal aanwezig zijn.Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad


 

Kahoot! Formatief toetsen middels game

digitaal formatief toetsen met KahootWas gamification 15 jaar geleden nog ‘spielerij’, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Een fraaie toepassing die hierop inspeelt is Kahoot! Een relatief nieuwe (en gratis!) tool op de markt die de docent zijn of haar les op een heel eenvoudige manier heel uitdagend kan maken. Ze omschrijven het zelf als ‘game based learning’.Denk aan Socrativemet stemkastjes en een uitdagende spelvorm met tijdsdruk en je hebt Kahoot!

Als de quiz, discussie of survey klaar is, kunnen de leerlingen zich aanmelden via http://kahoo.it waarna ze de pincode die op het grote scherm staat in moeten vullen. Vervolgens vullen ze hun naam in en het feest kan beginnen! Voor elke vraag wordt er afgeteld, al dan niet begeleid door een opzwepend muziekje. Als iedereen geantwoord heeft via zijn device verschijnt het goede antwoord op het grote scherm. De docent kan de quiz automatisch laten verlopen of per vraag de resultaten bespreken.– Kahoot! Formatief toetsen middels game


 

Flipquiz: maak je eigen quizgame.

Formatief digitaal toetsen met maar 1 PC. Dan is Flipquiz een mooie toolFlipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld. Op de site van ict-idee staat o.a.:

 • Zo vraag je een account aan bij Flipquiz.
 • Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Flipquiz.
 • Zo maak je een quizgame met Flipquiz.
 • Zo kun je een quiz openen en spelen en delen met anderen.
 • Zo kun je een eerder gemaakte quiz wijzigen of weer verwijderen
  ICT-idee: 185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.


Nakijken, wie doet dat nog? Toch maar digitaal toetsen…

Is werkdrukvermindering mogelijk door digitaal toetsen?
 

Als ik tijdens mijn dagelijkse praktijk als docent in het vmbo om me heen kijk, zie ik relatief veel docenten die met een trolley achter zich aan door de gangen puffen op weg naar de volgende toets die weer handmatig nagekeken moet worden. Is dat nog wel van deze tijd?

Wie wil er eigenlijk nog nakijken? [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Waarom maken leraren nog relatief weinig gebruik van digitaal toetsen?[/social_quote] Interessante vragen die wellicht kunnen helpen om de werkdruk van docenten te verminderen. Digitaal toetsen kan immers een hoop tijd besparen en je kunt je leerlingen ook nog eens beter tussentijds bijsturen.”  Waarom wil iemand dertig keer hetzelfde werkboekje nakijken? Ik kan me niet voorstellen dat het leuk is om ’s avonds stuk voor stuk de antwoorden van leerlingen te corrigeren in een eerder gegeven toets. ” (“Digitaal toetsen – Kennisnet,” n.d.). Wellicht is men huiverig voor de kwaliteit van digitaal toetsen, of is men niet bereid tijd te investeren in de voorbereidingen en het zich eigen maken van digitaal toetsen.

 

Hoge werkdruk bij docenten

In het voortgezet onderwijs is de werkdruk de afgelopen drie jaar fors toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek onder de leden van CNV onder docenten en OOP’ers in het voortgezet onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.). 91 procent van de docenten is het daarmee eens en 82 procent van de docenten verwacht zelfs dat deze werkdruk de komende jaren zal doorzetten. Uit de enquête van het CNV Onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.)  blijkt verder dat scholen de afgelopen jaren wijzigingen hebben doorgevoerd op alle onderdelen van het taakbeleid: het aantal lessen per docent, de definitie van een les, de duur van een les, de opslagfactor voor- en nawerk, de uren voor deskundigheidsbevordering en de uren voor niet lesgebonden taken. Dit betekent dat de docent dus in een kortere tijd, meer werkzaamheden moet verrichten.

 

Papieren toetsen nakijken geen sinecure

Een nog altijd steeds terugkerende taak is het maken en nakijken van toetsen. Dit is een tijdrovende activiteit, welke ook zorgt voor een werkdruk op piekmomenten, zoals toetsweken. Deze werkdruk uit zich onder docenten in vermoeidheidssymptomen.

Hoeveel tijd besteed jij aan het handmatig nakijken van toetsen? Dit doen je collega's ermee....
Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen?

De hoeveelheid tijd die docenten per week aan het nakijken van toetsen besteden is nu onderzocht. De grootste groep onderzochte docenten(41,2%) besteedt twee tot vier uur per week aan nakijken, gevolgd door een groep van 23,5% die vier tot zes uur aan het nakijken is per week. Daarnaast zijn er twee groepen van elk precies 17,6% die een tot twee uur dan wel meer dan zes uur per week nakijken.

 

De voordelen van digitaal toetsen liggen voor de hand

Als de docenten gevraagd wordt wat een bijdrage kan leveren aan het dragelijker maken van het nakijkwerk van toetsen, dan antwoordt 45% van de respondenten dat de inzet van digitaal toetsen op de computer een oplossing zou kunnen zijn.

Digitaal toetsen wordt de laatste jaren steeds meer toegepast in het onderwijs. De voordelen zijn legio. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld na afname direct een beoordeling en feedback over hun toets krijgen, kunnen er multimediale toepassingen in toetsen worden verwerkt (bijvoorbeeld klinische afbeeldingen en video’s) en het is mogelijk grote databanken met toetsvragen op te stellen waaruit toetsen automatisch kunnen worden gegenereerd. (Koopman & Vervoorn, 2012)

Instellingsoverstijgende samenwerking op het gebied van het maken van toetsen kan ook een bijdrage leveren aan de toetskwaliteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd en de Vrije Universiteit Amsterdam werken in het project ‘Bewust en Bekwaam Toetsen’ samen. Het onderzoek daarvan is nog lopende. (“Bewust en bekwaam toetsen,” n.d.)

 

De struikelblokken

Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen, of hebben we geen tijd om dat 'nieuwe' op te pakken?Bij de vraag waarom docenten niet of nauwelijks gebruik maken van digitaal toetsen, zijn een aantal verdelingen te maken. Zo zijn er redenen om niet digitaal te toetsen vanuit eigen motivatie (gebrek aan tijd of interesse), maar een aantal ook door externe belemmeringen.

Niet iedere school ondersteunt namelijk vanuit het bestuur digitaal toetsen. Zo is men soms bang om niet te voldoen aan de exameneisen (gesloten vragen, of is men bang dat de wettelijke archiveringseisen niet worden nagekomen. Deze argumenten zijn niet altijd te onderbouwen met harde cijfers en zijn veelal gebaseerd op onwetendheid. Een ander struikelblok is het feit dat er simpelweg geen faciliteiten zijn (computerlokaal, laptop)

Er is meer dan een ‘meerkeuzevraag’

De belangrijkste drempel om gebruik te maken van digitaal toetsen is samen te vatten in onwetendheid. De respondenten gaven aan dat ze de mogelijkheden van digitaal toetsen te beperkt vinden voor hun eigen vak. Invulveldjes of meerkeuzevragen vindt men te beperkt. Dat er inmiddels veel meer digitale mogelijkheden bestaan is niet algemeen bekend. Een ander punt is dat de respondenten er vanuit gaan dat een digitale toets ook altijd automatisch nagekeken moet worden. Dit is niet noodzakelijk nodig. Een mix van automatisch nagekeken antwoorden en handmatig na te kijken antwoorden kan al het saaie nakijkwerk verlichten zonder af te doen aan de kwaliteit van de toets.

Bij digitaal toetsen zijn er veel meer voordelen dan nadelen te vinden. Gebruik het!

Digitale toetsen maken kost meer tijd

Om een digitale toets te maken moeten (zeker de digibeten) docenten in eerste instantie meer tijd investeren in het vinden van een juiste toetsomgeving en het maken van de toetsvragen. 68% van de respondenten geeft aan dat dit een serieuze belemmering is voor het starten met digitaal toetsen. Men is er zich wel van bewust dat dit uiteindelijk een tijdsbesparing kan opleveren.

 

Advies met betrekking tot digitaal toetsen

Veel docenten zijn zich ervan bewust dat digitaal toetsen voordelen zal gaan bieden m.b.t. werkdrukverlaging. Vanuit de organisatie zal er echter een duidelijke visie moeten komen welke digitale systemen er ingezet kunnen gaan worden en zal er scholing beschikbaar gesteld moeten worden voor de docenten. Veel docenten willen graag beginnen met digitaal toetsen, maar scholing, visie en tijd zijn essentiële onderdelen voor een goede implementatie. Wilt u een duidelijke visie vormen of gewoon praktische tools zien m.b.t. digitaal toetsen, kijk dan op de site van MeeMetICT.  Hier kunt u een workshop aanvragen over o.a. digitaal toetsen.


Literatuur:

 • Bewust en bekwaam toetsen. (n.d.). Retrieved November 26, 2013, from http://www.surf.nl/nl/projecten/Pages/Bewustenbekwaamtoetsen.aspx
 • Digitaal toetsen – Kennisnet. (n.d.). Retrieved from http://www.kennisnet.nl/themas/digitaal-toetsen/
 • Koopman, P., & Vervoorn, J. M. (2012). Onderwijsinnovaties voor de digitale student. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 119(6), 286–290.
 • Rutten, F. A., Ikkersheim, R. A., Bosch, P. A., & Knol, A. J. (2013). Werkdruk in het VO, hoe erg is het? Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0131-200916/UUindex.html
 • Werkdruk | CNV Onderwijs. (n.d.). Retrieved from https://www.cnvo.nl/campagnes/werkdruk.html

 

4 wiskunde apps

 

Virtual Base 10 Blocks

This app simulates base ten blocks and allows students to manipulate the pieces and annotate their screen. It’s perfect for children learning place value and teachers who want their students to explain their work!  Virtual Base 10 Blocks | Class Tech Tips

 

Meerkat Math Fact Fun

Meerkat Math is one to add to your list.  The free version lets players test their addition skills at a range of levels. UPDATE:  This app has changed prices a few times so be on the lookout for when it’s free!  Meerkat Math Fact Fun | Class Tech Tips

 

MyScript Calculator

There are lots of apps that can “wow” a crowd and MyScript Calculator is definitely one of them.  Write an equation (simple or complex) onto your screen and the app will transfer it to type and solve the problem.  This fantastic free app can be used by students to check their work, especially order of operations.  You’ll need to try it to believe it!  MyScript Calculator | Class Tech Tips

 

Math vs Zombies for Fluency

There are lots of apps for math fluency but Math vs. Zombies has to be one of the most engaging ones! Students use math facts to turn zombies back to people in this fast moving, sharply illustrated math fluency game.  It’s a great app for changing up your skill and drill flashcard routine!
This app is also available on Android devices.  Math vs Zombies for Fluency

Ipads in het onderwijs of onderwijsvernieuwing?

Maurice de Hond vond het Nederlandse onderwijs veel te traditioneel. Er was geen oog voor technologie en vernieuwende (digitale) leermethoden, waardoor wij de aansluiting met de voortrazende technologische ontwikkelingen zouden kwijtraken. Als Nederland een innovatieland wilde blijven, moest er wat veranderen. De Hond werd mede-initiatiefnemer van ‘Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT), beter bekend als de ‘iPad-school’.

In augustus 2013 werden in Nederland zeven van deze basisscholen geopend. Daar vormt de tablet het hart van het leerproces. De kinderen leren ermee, op school, maar ook thuis. Kinderen zijn vrijer om te leren over onderwerpen die niet in de klas worden behandeld en lestijden en vakanties zijn flexibel. Via speciale apps wordt de ontwikkeling bijgehouden. De iPad-scholen zijn een succes. Er worden gesprekken gevoerd om dit onderwijs in meerdere landen uit te rollen. De Wereld Draait Door: iPad-school is succes: Wail Ennassiri, Monique van Zandwijk en Maurice de Hond

 

Maurice de Hond: “We moeten kinderen niet voorbereiden op het verleden, maar op de toekomst”

De iPad-school pakt het onderwijs anders aan. Kinderen zijn niet alleen heel verschillend, maar de toekomst vraag hele andere dingen van kinderen dan momenteel op scholen geleerd wordt. Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst met de mogelijkheden van vandaag, geënt op de persoonlijke talenten en mogelijkheden.Maurice de Hond: “We moeten kinderen niet voorbereiden op het verleden, maar op de toekomst”

 

onderwijsvernieuwing, meer dan een iPad in de klas?

De essentiële vraag is of we ons voldoende realiseren dat we midden in een technologisch gedreven revolutie zitten en dat dat eisen gaat stellen aan het soort banen waarvoor dat onderwijs onze kinderen gaat opleiden. En dat er wel eens sprake kan zijn van een grote discrepantie tussen het aantal op te vullen banen voor IT-technici/programmeurs en het aantal studenten met een daarvoor relevante opleiding. Een recent Amerikaans rapport verwacht dat in Amerika in 2020 ongeveer 1,4 miljoen banen zullen zijn voor computer experts en programmeurs terwijl het onderwijs maar 400.000 studenten in die richtingen gaat afleveren. We kennen de cijfers niet voor Nederland of Europa maar de vooruitzichten zullen hier zeker niet beter zijn.

Op dit moment is het hoogst haalbare voor een student het volgen van het klassieke gymnasium. We gaan pas echt stappen maken in Nederland op het terrein van onderwijsvernieuwing aan het gymnasium als positionering niet twee dode talen, maar vele levende programmeertalen aanbiedt als kroon op het harde werken van onze briljante studenten. Anders zijn we toch echt bezig onze talenten in Nederland te verkwisten.  meer dan een iPad in de klas?

IPad onderwijs bereidt voor op de 21ste eeuw De integratie van de iPad in het onderwijs bereidt leerlingen voor op de digitale toekomst. In de 21ste zijn vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, ict-geletterheid, kritisch denken, communiceren en creativiteit en sociale en culturele vaardigheden cruciaal. Door het gebruik van boeken zullen leerlingen alleen maar worden voorbereid op het verleden. iPad Onderwijs | Gebruik van de iPad in het Onderwijs

 

Middelbare scholen omarmen iPad

Leerlingen van groep 8 beslissen binnenkort naar welke middelbare school ze willen. Steeds meer kinderen kunnen daarnaast kiezen hoe ze les willen krijgen: op de traditionele manier of via de iPad.

Een van de problemen waar scholen tegen aanlopen is het tekort aan lesmateriaal voor de iPad. Uitgeverijen leveren nog maar weinig materiaal digitaal aan. Docenten moeten daarom zelf materiaal ontwikkelen. Het ontbreekt veel docenten echter aan kennis en tijd.

Via iTunes U, de onderwijscatalogus van Apple, is het mogelijk onderwijsmateriaal te delen. De iScholengroep biedt via het platform zo’n 25 cursussen gratis aan. Veel cursussen zijn helaas niet openbaar, dat heeft deels te maken met rechten. Materiaal waarin beschermd werk is opgenomen mag niet vrij gedeeld worden.

Om iets te zeggen over het effect van de iPad in het klaslokaal is het nog te vroeg. Zo krijgen kinderen niet alleen de opdracht een brochure te ontwikkelen, ook het maken van een filmpje kan een huiswerkopdracht zijn. Over het algemeen merkt de lerares dat leerlingen heel betrokken zijn. Al biedt de iPad ook voldoende afleidingsmogelijkheden. Tijdens de les even snel een YouTube filmpje kijken of spelletje spelen is heel verleidelijk en dat gebeurt dan ook weleens. “Als ik ze betrap delete ik de game en zijn ze hun topscores kwijt. Dat weten ze, dus ze denken wel twee keer na.”  Middelbare scholen omarmen iPad | Digitaal

 

‘Onderwijs houdt met iPad oude didactische modellen in stand’

Doel en middelHet onderwijs wordt vaak gezegd ‘dat een iPad niet een doel maar een middel is’. Het is een poging om argwaan en scepsis tegen te gaan. Maar prof. Westera heeft weinig op met die gedachtegang. “Het is een belemmering om na te gaan of je met nieuwe media in het onderwijs tot nieuwe didactische aanpakken kunt komen.” Volgens de hoogleraar worden nieuwe media ten onrechte slechts als hulpmiddelen beschouwd. Onder verwijzing naar de beroemde prof. Marshall McLuhan, die in de jaren zestig met baanbrekende theorieën kwam over de nieuwe media, zijn iPads, smartphones enz. onlosmakelijk verbonden met wat en wie een mens is.

De moeizame relatie tussen onderwijs en nieuwe media is trouwens niet vandaag of gisteren. Prof. Westera gaf een aantal voorbeelden van mislukkingen in de afgelopen eeuw. De introductie in 1910 van de onderwijsfilm liep spaak omdat er geen geluid bij zat. Idem werd de onderwijsradio omdat docenten zeiden ‘praten kunnen we zelf wel’. In 1960 ontstond er in de VS een hype rondom de leermachine van Skinner, die zou het toen grote tekort aan leraren kunnen tegengaan. Het feest ging niet door omdat ouders er tegen in verzet kwam, die wilden dat hun kinderen les kregen van een leraar van vlees en bloed, aldus Westera. En het meest beruchte voorbeeld is de invoering van de ballpoint als vervanging van de kroontjespen. Heel wat commissies hebben er zich over gebogen. In totaal duurde het wel twintig jaar voor de vlekken makkende kroontjespen helemaal verdwenen was.

Het onderwijs kan er niet omheen om nieuwe media te integreren in de aanpak. Kinderen groeien deesl op in een virtuele wereld, gemiddeld zijn ze nu al zeven uur per dag op een of andere manier online. En als ze later de arbeidsmarkt opstromen dan zijn nieuwe media nog dominanter en daarom moet het onderwijs jongeren opleiden tot kenniswerkers. En ontwikkelingen gaan razendsnel, met als bekend voorbeeld Google Glass. Prof. Westera wees ook op de vele plekken en situaties waar nu al chips aangebracht worden: autobanden, lantaarnpalen, schoenen, ouderenzorg (domotica) enz.

> Prof. Westera schreef het boek The Digital Turn, over hoe het internet ons bestaan transformeert. ‘Onderwijs houdt met iPad oude didactische modellen in stand’

7 gratis Powerpoint templates voor het onderwijs

In het onderwijs is het steeds weer zoeken naar een goede inspirerende template voor Powerpoint. Hier een aantal temptaties voor powerpoint die je zo in je les zou kunnen gebruiken. Oh ja, de temptaties zijn allemaal gewoon gratis.

Free Hand Drawn Callouts Graphics for PowerPoint Presentations

Using hand drawn graphics in your presentations can be really helpful to make stunning presentations with a personal touch. You can use the following collection of hand drawn PowerPoint graphics including hand drawn rectangles, hand drawn ovals and hand drawn callouts to decorate your presentations with a personal touch. For example, you can use the hand drawn shapes and PowerPoint graphics below to highlight important sections of your presentations, such as tables, cells, charts and more.   Free Hand Drawn Callouts & Graphics for PowerPoint Presentations

 

Free Chalkboard PowerPoint Template

Free Chalkboard PowerPoint template is a free PPT template that you can use to make presentations with a chalkboard background. The Web Marketing text embedded into this template is actually an image but you can replace the image by any other text or picture that you have. Moreover, you can create a hand drawn style and use a picture of a hand with a chalk in order to simulate the hand drawn effect.   Free Chalkboard PowerPoint Template | Free Powerpoint Templates

 

Kindergarten PowerPoint Template

Kindergarten PowerPoint Template is a free colour PowerPoint template with pencil illustration in the master slide that you can use to decorate your classroom PowerPoint presentations and kindergarten presentations. You can free download kindergarten PowerPoint template for Microsoft PowerPoint as a free PPT template for kindergarten presentations. The slide design has different pencil in the slide design with colours like red, blue, violet, orange, and so on. You can download free PPT template for kindergarten presentations to be used in classroom presentations for example to expose classroom rules or other classroom topics.   Kindergarten PowerPoint Template | Free Powerpoint Templates

 

School Board PowerPoint Template

School Board PowerPoint Template is a school PowerPoint presentation template for Microsoft PowerPoint presentations that you can download to decorate your school presentations. This free school slide background contains a blackboard image illustration as a slide background. You can use this dark blackboard template for back to school PowerPoint presentations or other school or presentations for classroom.   School Board PowerPoint Template | Free Powerpoint Templates

 

Free Educating Children PowerPoint Template

Free Educating Children PowerPoint template has an orange and white background with the word ‘SCHOOL’ spelled out with building blocks. A child’s hand covers one of the building blocks, indicating that he assembled the blocks himself to form a word. Teach children the basics of writing and spelling with free PowerPoint slides. The text in these slides is a large size so children can read from a distance. Use simple and bright educational templates, such as Free school Planning PPT slides and Education School PowerPoint theme.   Free Educating Children PowerPoint Template

 

Math Numbers PowerPoint Template

This is a free Math PowerPoint presentation template for Mathematics teachers and professors. You can download Math Numbers PowerPoint Template for Maths e-learning courses online as well as other Math presentations or finance PowerPoint presentations requiring a calculator image with numbers. Free Maths slide design has a blue curved with an ink splash effect and numbers splashing from the calculator. You can download this free calc PowerPoint template for Maths presentations or e-learning courses in the School or University.   Math Numbers PowerPoint Template | Free Powerpoint Templates

 

Free Molecule PowerPoint Template

Free molecule PowerPoint template is not only ideal for a Chemistry class, but also the conference room. It helps break down the various aspects of your business, the way that compounds can be broken up in the form of small molecules. The free PPT theme has a pinkish tone, which is quite subtle in appearance, and gives a nice look to those presentations. Whether you have a business assignment, or want to ace a Chemistry presentation, you can benefit through free Nuclear medicine PPT theme, and laboratory analysis PPT slides.Free Molecule PowerPoint Template | Free Powerpoint Templates

[listly id=”1en” layout=”gallery”]

Rubrics maken als beoordelingscriteria verslag

Als alternatief voor een toets heb ik deze week eens een keer de leerlingen een verslag of samenvatting laten maken van een hoofdstuk. Ik had dit eerder dit jaar ook al eens geprobeerd, (in de vorm van een samenwerkingsproject met een verslag en een presentatie per groepje) maar zonder goede richtlijnen en eisen van mijn kant werd dat een leuke bezigheid zonder structurele leeropbrengsten, althans niet voldoende wat mij betreft.
In het onderwijs noemen we dat dus gewoonweg een leermoment (voor de docent in dit geval….).

Deze keer heb ik het dus wat gestructureerder opgepakt en mij eens gestort op het maken van een rubric. Hiermee maak je een eisenlijst aan met een duidelijke beschrijving van hetgeen er in het verslag moet staan en op welke manier dat beschreven moet zijn. Hieronder heb ik mijn rubric staan die ik gemaakt heb. Het is nog niet perfect natuurlijk, maar de leerlingen kunnen hiermee aan de slag en ikzelf heb een instrument om het beoordelen concreet te maken. Ik heb deze rubriek gemaakt op de website : http://rubistar.4teachers.org

 

Rubrics: wat is dat nu?

Rubrics (in het Nederlands ‘rubrieken’) is de algemene naam voor beoordelingsinstrumenten die bestaan uit beschrijvingen van niveaus van beheersing of kwaliteit van aspecten van een taak of product. Een rubric heeft de vorm van een tabel.
De beschrijvingen van de niveaus worden vaak afgeleid uit de praktijk. Het hoogste niveau beschrijft een uitstekende prestatie, het laagste een (zeer) onvoldoende prestatie. 

Voordeel van een rubric is dat het voor beoordelaar én voor beoordeelde inzichtelijk wordt hoe beoordelingen en scores tot stand komen, meer dan bij directe scoretoekenning aan een prestatie of product.
Dat is vooral een voordeel bij complexe vaardigheden waarbij het soms niet eenvoudig is die eenduidig te beoordelen. Een rubric kan ook gebruikt worden om met collega’s van gedachten te wisselen over doelen en beoogde beheersingsniveaus (‘Wat willen we eigenlijk dat de leerlingen leren en laten zien?’)

Nadeel is dat het maken van een uitgebalanceerde rubric veel tijd kost, onder andere doordat in het begin bijstelling na gebruik raadzaam is. Een eenmaal gemaakte (en bijgestelde) rubric kan echter lang meegaan.

 

Meer op: Vakken – Rubrics

Toon van der Ven:

Ik werk sinds enige jaren met rubrics en ben daar heel tevreden over. Mijn studenten ook. Zij waarderen de duidelijkheid vooraf en achteraf. Een rubric leent zich namelijk heel goed voor gedetailleerde diagnose. In de voorbeelden is dat goed te zien: per deelvaardigheid of aandachtsgebied kun je aangeven hoe goed iemand gepresteerd heeft. Zodoende wordt ook duidelijk op welke deelgebieden iemand nog iets te leren heeft.

Daarmee wordt een rubric ook een instrument om zelfstandig leren, al dan niet in een schoolse situatie of bijvoorbeeld online (in een
webquest), te bevorderen. De precieze indicatie van (gewenste) niveaus en criteria geven duidelijke doelen en structuur. De bijbehorende
opdrachten winnen daardoor aan draagwijdte en zin. Voor zelfgeschreven opdrachten is geen kant-en-klare beoordeling beschikbaar.

Een nadeel vinden sommige mensen de gedetailleerdheid die een kenmerk van rubrics is. Je zou kunnen stellen dat een competentie niet een
optelsom van apart af te vinken deelgebiedjes is maar een holistisch samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude, dat ook als
zodanig beoordeeld moet worden. Kan ik volgen en ik denk dat de kracht van rubrics ook vooral in het diagnostisch gebruik ligt. Mijn studenten
vinden het vanzelfsprekend om een product een aantal malen in te leveren, te verbeteren en weer in te leveren. Het leerproces wordt zodoende ook helder. Ikzelf zie geen bezwaren tegen inzetten van rubrics bij eindbeoordelingen. Mijn studenten ook niet. Misschien komt iemand nog eens met een mooie oplossing voor een globalere vorm van toetsing die toch objectief en helder is. Dan zal ik daar ook graag gebruik van maken.

Toon van der Ven
Koning Willem I College
Den Bosch
t.vanderven@kw1c.nl

Het hele verhaal staat op: Community Engels

Zelf een rubric maken: RubiStar Home

RubiStar is a tool to help the teacher who wants to use rubrics, but does not have the time to develop them from scratch. RubiStar Home

 

 

Heb jij nog betere ideeën over het maken van een rubric of heb je een perfecte rubric gemaakt, geef dat dan hier even aan !

Stappenplan voor een goede presentatie met Prezi

Prezi is allang geen nieuwtje meer in het land der presentaties. Je kunt je les niet meer pimpen met een gewonde in- en uitgezoomde prezi. Daar stinkt niemand meer in. Gelukkig maar, want nu kunnen we tenminste over gaan tot echte nuttige dingen die je met Prezi kunt doen.
Dit hoef je niet alleen te doen, want er zijn al een paar bedrijven of websites die inspringen in het gemak wat we zoeken bij het maken van een goede presentatie.

Allereerst moeten we dan bedenken: Wat is dan een goede presentatie en hoe kun je je voorbereiden?

Een goede voorbereiding is het halve werk

Presenteren is belangrijk in het onderwijs, en ook later in het zakenleven, maar veel mensen vinden het eng of erg vervelend om te doen. Vaak vinden ze dat het niet goed gaat, of zijn ze heel erg zenuwachtig. Dit is niet nodig, zolang je een presentatie maar zo goed mogelijk voorbereid.
Op Hoe maak je een goede presentatie vind je aantal tips.

Stap 1. Het denkproces.  Bepaal de context. Aan een presentatie gaat een aantal fasen vooraf. Bepaal allereerst de context van uw presentatie. Beantwoord daarvoor vragen als: – Voor welke gelegenheid is de toespraak? – Wat is het doel ervan? Wat wilt u bereiken? – Weet u voldoende over het onderwerp? Hoe en bij wie verzamelt u meer informatie? – Wat is de boodschap? Wat wilt u dat mensen zich na afloop herinneren? – Welke toon slaat u aan? Wordt dat overtuigend, offensief, defensief, emotioneel of grappig? – Wie is uw publiek? Zijn het mensen die u niet goed kent, of juist mensen die u vaak ziet, zoals uw medewerkers? – Wat weet het publiek over het onderwerp? Zorg dat woordkeuze en inhoud aansluiten bij hun kennis- en ervaringsniveau. – Kan het publiek reageren? – Bent u de juiste persoon voor deze presentatie en/of dit publiek? Zou iemand anders in uw bedrijf geschikter zijn?

Stap 2. Voorbereiden.  De inhoud van een krachtige presentatie is eenvoudig, kort, ondubbelzinning en spreekt uw publiek aan.
Probeer als het kan aan te sluiten bij actuele gebeurtenissen, of recente ervaringen van het publiek. Gebruik voorbeelden die herkenbaar zijn voor veel mensen, zoals sport, reizen en relaties.

Een aantal tips voor een goede voorbereiding: – Zorg naast inhoud ook voor een emotionele inbreng. Het gaat niet alleen om de harde feiten, ook de gevoelswaarde is belangrijk. – Maak cijfers en feiten visueel: laat ze niet alleen zien, beschrijf ze ook zo beeldend mogelijk. – Ga niet te veel in op details, die vergeet men makkelijk. De grote lijnen zijn in een gesproken tekst belangrijker. – Ga na of er nog andere sprekers zijn en of het zinvol is om op hun presentatie in te spelen. – Tips om de presentatie te beginnen:   – Begin met een vraag over een onderwerp dat leeft bij het publiek. Uw toehoorders voelen zich dan gelijk betrokken en u heeft direct de aandacht te pakken;   – Haal een recente gebeurtenis aan;   – Vertel een anekdote. – Tips om de presentatie af te sluiten:   – Stel een prikkelende vraag;   – Geef een korte samenvatting of conclusie;   – Doe een oproep tot actie.

Stap 3. Schrijven. Als u de inhoud heeft bepaald, dan gaat u de presentatie schrijven. Het werkt vaak goed om hem helemaal uit te schrijven en daarna samen te vatten in een aantal kernwoorden. Schrijf in ieder geval de openingszin en de slotzin helemaal uit: dit is de tekst die de toehoorders het meest bijblijft.Een presentatie houden? Zo bereidt u hem goed voor

 

20 andere online presentatie tools

PowerPoint Passé? Keynote kansloos? Voorlopig nog niet, maar de concurrentie neemt wel sterk toe! Het is gewoon smullen als je ziet wat er op dit moment allemaal aan online presentatietools beschikbaar is. Services waarmee je presentaties kunt maken, kunt delen en van commentaar kunt voorzien. De gebruiksvriendelijkheid is sterk verbeterd, de online features zijn soms veel rijker en vrijwel alle services zijn gratis beschikbaar. Hier staat zo’n lijst met allerlei presentatietools:

ajaxPresents
BrinkPad.com
Empressr
Google Docs
Preezo
Presentation Engine
PreZentit
Scooch
SlideAware
SlideBurner
Slidelive
SlideShare
SlideRocket
Spresent
ThinkFree
Thumbstacks
Vcasmo
Zoho Show
lees alle beschrijvingen op : Top 20 Online presentatie tools

 

 

Presenteren met Prezi Boek

Boek: Presenteren met Prezi, 3e editie
Presenteren met Prezi | Blog rondom het boek Presenteren met Prezi van Hedwyg van Groenendaal

 

“Dit boek is een ideaal startpunt voor de Prezi-leek”
“Prezi prikkelt mijn creativiteit!”  Presenteren met Prezi | Blog rondom het boek Presenteren met Prezi van Hedwyg van Groenendaal

 

Templates

Vanzelfsprekend is het altijd handiger als iemand anders al het meeste werk heeft gedaan. Er bestaan aardig wat templates die je kant en klaar kunt hergebruiken. Ik heb er een aantal voor je gezocht:

Prezibase – Prezi Templates

Prezibase is an independent (not affiliated with Prezi.com) marketplace for ready-made Prezi templates. This means you can focus more on the content of your presentation and worry less about the design. Download a Prezi template you like Open the file (.pez) in Prezi Desktop Add your content and get prezenting!Prezibase – Prezi Templates

 

 

Prezzip: Prezi templates

Prezzip helps you tell your story in an engaging prezi. We have 1000+ prezi templates for your convenience and offer custom design services for our clients from around the globe. Prezzip: Prezi templates

 

Hergebruiken van een bestaande Prezi

Zelf eenvoudig een website maken met deze tools

Gratis een eigen website maken kan zeker. Op deze site kun je lezen hoe.  Maar je kunt ook honderden (of zelfs duizenden euro’s) aan de ontwikkeling van een eigen website besteden. Dat ligt helemaal aan jezelf. 

Wat je in ieder geval nodig hebt als je (al dan niet gratis) een eigen website wilt maken, is een domeinnaam (zoals:  ‘www.naamvanmijnwebsite.nl’). Ook heb je altijd een web hosting service nodig (dat is een bedrijf dat de webpagina’s die je hebt gemaakt op zijn computer zet). Als je je webpagina’s op je eigen computer laat staan, kan niemand ze zien behalve jij zelf!

Hier vind je praktische hulp, ook als je nog een beginner bent! Maar je kunt ook honderden (of zelfs duizenden euro\’s) aan de ontwikkeling van een eigen website besteden. Wat je in ieder geval nodig hebt als je (al dan niet gratis) een eigen website wilt maken, is een domeinnaam (zoals: \’www.naamvanmijnwebsite.nl\’).

Hoe maak ik een website? Wil je een eigen website maken? Lees hier hoe je daarbij het beste te werk kunt gaan!Hoe maak ik een eigen website?

 

Webklik

Webklik is een online website builder. Je kan met Webklik simpel en zonder kennis van HTML een prachtige website maken. 100% gratis.  Webklik is de enige gratis Nederlandse webbuilder die geen reclame op je websites laat zien. Je krijgt gratis 25 MB ruimte tot je beschikking.

 • Verander je lay-out met 1 muisklik. Keuze uit meer dan 40 lay-outs.
 • Upload je foto’s en laat ze aan de rest van de wereld zien.
 • What You See Is Wat You Get. Je website schrijven als in Word.
 • Maak een gratis website zonder reclame. Geen kennis van HTML nodig. Een site maken is gratis en makkelijk. Ruim 535.000 Nederlanders maken gratis hun website met Webklik. Lees verder…

 

WordPress

WordPress is een persoonlijk publicatie platform gericht op schoonheid, webstandaarden en gebruiksgemak. WordPress is van onschatbare waarde en dat geheel gratis.WordPress › Nederland

Wanneer je een domeinnaam hebt dan kun je daar het systeem WordPress op installeren. WordPress is gratis software voor het maken van websites. Het is een zogenaamd CMS (Content Management System), je gebruikt dit om je website mee te bouwen en te beheren.

Voor WordPress zijn letterlijk duizenden designs gratis te downloaden. Voor WordPress heten designs “thema’s”. Je kunt deze downloaden en op je eigen website plaatsen. Je kunt voor gratis design gaan (even Googlen) maar je kunt ook naar Themeforest.net of Woothemes.com gaan. Daar vind je zeer hoogwaardige en moderne designs voor erg weinig geld.

Wanneer je dan een mooie strakke website neer hebt gezet kun je gaan uitbreiden met extra functionaliteiten en natuurlijk de website beter optimaliseren qua SEO en gebruiksvriendelijkheid. Je doet dat aan de hand van WordPress plugins.

Wanneer je op WordPress plugins klikt zie je een mooi lijstje van handige functionaliteiten die ik je aanraad om te gebruiken. Je kunt hier op de site van WordPress nog meer plugins vinden.Zelf een website maken met WordPress? (Stappenplan)

 

Weebly

Weebly staat in de top 50 van de beste websites volgens TIME en biedt iedereen een verrassend eenvoudige manier om een unieke site te maken. Maak een gratis website, blog of online winkel met onze krachtige websitebouwer.

Krachtige websitebouwer Het is opmerkelijk gemakkelijk een hoogwaardige site te maken u zult deze met trots delen. Moderne en unieke thema´s De perfecte uitstraling voor site is nu ook perfect op uw telefoon en tablet. Complete eCommerce Everything you need to start selling online iPhone en Android Apps Beheer uw site en plaats onderweg berichten met onze 5-sterren apps.

Weebly is perfect om te gebruiken met je leerlingen. Er is een speciale éducation versie. Je bent dan als docent ‘in control’ over de websites van je leerlingen.Free website | Free blog | Create a free website

 

Maak een gratis professionele website – Webnode

Uw nieuwe professionele website klaar in slechts een paar minuten met Webnode. Kies een professioneel design en trek meer klanten aan!

Als u wilt weten hoe u een gratis professionele website maakt om zo meer klanten aan te trekken, dan kiest u voor Webnode. Het maken van je eigen website is nog nooit zo eenvoudig geweest! U kunt uw eigen domeinnaam registreren om uw website een meer professioneel design te geven.

Kies uit een wijde varieteit aan professioneel ontworpen sjablonen, voor alle soorten bedrijven. Wij weten dat tijd waardevol is, dus wij voorzien al de inhoud die u nodig hebt om uw bedrijf live en online toegankelijk te maken.

U kunt een gratis professionele website maken op Webnode, voor onbepaalde tijd. Voor onze nieuwe Business gebruikers, bieden we een gratis 30 dagen proefversie aan van ons Standaard Business pakket. Na deze 30 dagen zal uw zakelijke website blijven bestaan, maar met een beperkte dienstverlening. In ons standaard pakket bieden wij u nog meer diensten, zoals multi-taal mogelijkheden, wachtwoordbeveiliging, 20 e-mail adressen, 10 GB bandbreedte per maand, 2000 MB opslagruimte en nog veel meer. Als u zich bij ons registreert, zult u zien dat Webnode de beste gratis websitebouwer is die er vandaag de dag bestaat.Maak een gratis professionele website – Webnode

 

Simpsite – Zelf een website maken – 100% gratis

Zelf een website maken? Dat kan met Simpsite. Helemaal gratis, geen reclame op je site, en zeer eenvoudig. Iedereeen kan het, ook zonder computerkennis. Ook voor bedrijven.

Regelmatig krijg ik complimenten over de mooie site die ik met Simpsite heb gemaakt Was blij om te ontdekken dat Simpsite echt simpel werkt. En het resultaat mag er wezen Het werkt makkelijk, het heeft een hoge kwaliteit en het is nog gratis ook! Ik heb een eigen layout ontworpen, mijn site is uniek en prachtig geworden Door Simpsite was ik in staat mijn bedrijf te promoten aan de wereld en dat werkte!Simpsite – Zelf een website maken – 100% gratis

 

JouwWeb.nl

Op JouwWeb maak je gratis en eenvoudig een eigen website, naar jouw wensen! Al meer dan 300.000 gebruikers. Meld je direct aan!

Goed, fijn en makkelijk om mee te werken. Ziet er professioneel uit. JouwWeb geeft wat de gebruiker verwacht van een website.#1 Gratis Website Maken! Eenvoudig en Professioneel. JouwWeb.nl

 

Google Sites

Google Sites is a structured wiki- and web page-creation tool offered by Google as part of the Google Apps productivity suite. Owners have full permissions to modify design and content of the entire Google Site, whereas editors cannot change the design of the site. Viewers can only view the site and are not permitted to make any changes to text or otherwise.Google Sites – Wikipedia, the free encyclopedia

Leerling2020 en gepersonaliseerd onderwijs

 

Leerling 2020 | Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in 2020

Schoolinfo voert in opdracht van de VO-raad het project ‘Leerling 2020’ uit. Dit project heeft als doel de verdere ontwikkeling van verschillende vormen van differentiëren in het voortgezet onderwijs te faciliteren. U vindt hier meer informatie over het project en een link naar een onderzoek over gepersonaliseerd leren met ICT.  Lees verder…

Er is nu ook een LinkedIn groep van Leerling2020.
Lid worden?  http://www.linkedin.com/groups/Leerling-2020-7491222/about

Scholen die op dit moment aan de slag gaan met gepersonaliseerd leren, lopen tegen wettelijke regels en belemmeringen op. Scholen die innoveren komen daarmee nog harder in botsing. Dat is op zich verklaarbaar: regelgeving is tenslotte bedoeld om een huidige situatie te reguleren. Eén van de huidige doelstellingen van de overheid is wel om belemmeringen in regelgeving zoveel mogelijk weg te nemen en daarmee ook onnodige bureaucratie tegen te gaan.

Verschillende initiatieven van gepersonaliseerd leren richten zich op plaats- en tijdonafhankelijk leren. In de klas zorgt de introductie van laptops, tablets en adaptieve systemen ervoor dat leerlingen zelf (in eigen tempo) aan de slag kunnen met lesstof.

Gepersonaliseerd leren – met daarbij het gebruik van digitale middelen – biedt kansen om het onderwijs te flexibiliseren, meer gedifferentieerd te werken en meer maatwerk te bieden. Scholen die nu voorop lopen en gepersonaliseerd leren willen invoeren, raken daarbij de grenzen van de regelgeving. Een belangrijk thema daarbij is examinering.

Het toepassen van gepersonaliseerd leren heeft gevolgen voor de rol van de docent. Welke gevolgen dat precies zijn, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat de werkelijke gevolgen grotendeels afhangen van individuele keuzes van de school.

De invoering van gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren gaat niet van de één op de andere dag. Het kan zijn dat u de ict-infrastructuur moet aanpassen, zoals de capaciteit van het wifi-netwerk, of de fysieke leeromgeving. De ruimtes in de school kunnen worden toegesneden op verschillende onderwijsactiviteiten: colleges, lessen, groepswerk en zelfstandig werken.

Leerling 2020 | Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in 2020