Ict-bekwaamheid en de inzet van sociale media

Met sociale media krijg je meer interactie en meer samenwerking tussen leerlingen onderling én tussen leraar en leerlingen, zowel binnen als buiten de klas. Sociale media is zeer geschikt om lesstof aan te bieden Sommige leraren gebruiken Facebook (naast de ELO) om extra lesstof of filmpjes te plaatsen.

Hoe kun je het onderwijs interessanter, levendiger en efficiënter maken met sociale media?Hoe anders moet je je onderwijs daarvoor inrichten en welke vaardigheden moet een leraar daarvoor in huis hebben?

Sociale media is zeer geschikt om lesstof aan te bieden.

Sommige leraren geuiken Facebook (naast de ELO) om extra lesstof of filmpjes te plaatsen. Dat is voor leerlingen veel natuurlijker, omdat ze toch al op Facebook zitten. Zo worden de posts veel beter en sneller bekeken. Dit vergt van de leraar dat hij of zij met de privacyinstellingen om kan gaan, zodat niet ‘de hele wereld mee kan kijken’ en zodat de eigen vakantiefoto’s op een priv-account afgeschermd zijn voor de leerlingen.

De leraar moet ook aansprekende filmpjes kunnen zoeken en vinden, die niet te lang zijn voor de concentratieboog van zijn leerlingen. Zo nodig moet hij in staat zijn om filmpjes in te korten of te bewerken.

School moet verantwoordelijkheid nemen om ict-vaardigheden te verbeteren

Sommige leraren zijn heel handig en bekwaam in het gebruik van sociale media, maar het leidt zich niet vanzelf uit als een olievlek. Voor een grote groep leraren ‘hoeft het allemaal niet’. Scholen kunnen proberen dat te dooreken door een goed scholingsaanbod, zodat alle leraren de basisvaardigheden beheersen en inzicht krijgen in de mogelijkheden.

Ict-vaardigheden krijgen een vaste plek in de organisatie door ze te borgen in de HR-cyclus en door er afspraken over te maken in het  persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van elke leraar. De verwachting is dat zo het bewust inzetten van sociale media in de lessen goed van de grond kan komen.

Waarom Twitter gebruiken in de les? Zie deze leuke video hieronder:

Aan de slag!

Bestuurders, schoolleiders en leraren die openstaan voor de inzet van sociale media in het onderwijs zijn van harte welkom op het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media. Kennisnet praat u graag bij over het goed en veilig zullen aanpakken van:

We hebben een Competentiemodel voor Mediawijsheid. Download nu!


Mediawijsheid complex om te meten

Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad van Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.


Op 15 november 2012 is een Competentiemodel voor mediawijsheid gepubliceerd op Dé Onderwijsdagen én op de Media and Learning Conference in Brussel. Dit model is een vernieuwing van het ‘Meten van mediawijsheid’-model uit 2011. Het is een verdere versimpeling van de mediawijsheiddefinitie tot een model bestaande uit 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 algemene niveaus.

Definitie van mediawijsheid

In 2011 heeft een projectgroep de uitdaging opgepakt om antwoord te geven op de vraag ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’. De projectgroep heeft het startdocument ‘Meten van Mediawijsheid’ opgeleverd. Deze projectgroep heeft, onder leiding van EYE Filminstituut, zwaar en baanbrekend werk verricht om mediawijsheid meetbaar te maken. Resultaat is een definitie van mediawijsheid in 14 competenties verdeeld over 4 competentiegroepen.

Doorontwikkelen van competentiemodel

In 2013 wordt een volgende stap gemaakt. Deze stap zal bestaan uit het opstellen van competentieniveaus die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Zoals bibliotheekmedewerkers, vakdocenten en leerlingen, maar ook ouders en senioren. Een leraar voor de klas heeft immers andere mediawijsheid nodig dan een peuter in groep 1 of een leerling uit 4-VWO.

 

Het is model is bedoeld als handvat bij:

  • de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten.
  • het inzichtelijk maken van het aanbod.
  • de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten.

Competentiemodel downloaden

Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

Infographic | Tips voor het gebruik van sociale media in de les

Wil je sociale media inzetten in de les, maar weet je niet hoe? Via Twitter -hoe kan het ook anders – kwamen we een infographic tegen over sociale media in de les. De infographic staat vol met interessantetips hoe je sociale media als toevoeging kunt inzettenin je lessen.

Praktijkvoorbeelden In het onderwijs ontstaat steeds meer het besef dat sociale media een groot deel uitmaken van de leefwereld van leerlingen. Sociale media zijn een uitstekende aanvulling op je lessen. Bovendien vergroot hetde interesse en betrokkenheidvanleerlingen. Lees ter inspiratiede volgende artikelen over verschillende praktijkvoorbeelden:

Afspraken vastleggen op school Zet jouw school sociale media nog niet in binnen de les? Dan is het goed om vooraf na te denken over het doel dat je wilt bereiken en welk beleid je wilt voeren. In het artikel ‘Welke protocollen zijn er voor mijn school op het gebied van mediawijsheid?’ vind je protocollen over sociale media. In een protocol leg je afspraken vast hoe je als school met sociale media om wilt gaan. Spreek af wat je van docenten en leerlingen verwacht omtrent het gebruik van sociale media…….

Maak samen een social media policy (USA)

Every school has a different policy when it comes to social media. Some let teachers go all-in and have as many accounts as they like. Some don’t care. Most just don’t have the time.

So why not let the dedicated community of educators currently on Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn, and Edudemic create a crowdsourced social media policy that any school can adopt? It should be comprehensive but malleable to allow for different school districts to offer different levels of guidance. In other words, let’s build a framework social media policy for schools that don’t have one right now.

There are absolute geniuses on #edchat, the Tech in Education LinkedIn Group, and on Google+ right now. If just a few of those brilliant minds spent just a few minutes on crafting and refining a solid social media policy, we could have a terrific resource for all. Now, in the spirit of someone trying to urge a begrudging group of people right before the climactic battle scene in a movie… who’s with me?!

It’s more than just a document telling you what not to do online. It’s actually a helpful tool that shares best practices, offers advice on how to use certain web 2.0 tools, and more. It’s basically a one-stop-shop for teachers young and old. If you’re a teacher that uses social media (that’s pretty much every reader of Edudemic!), then you should know about social media policies. What better way than to help build one right here?

Social Media: Beter een flyer (downloaden) met tips dan een bindend protocol opleggen

In Back Stage, een opinieblad over beroepsonderwijs en educatie en uitgegeven door de MBO-Raad, stond in nummer #14 een zeer interessant artikel over de vraag of je nu wel of geen apart protocol Social Media moet vaststellen, of dat je kunt volstaan met een aantal richtlijnen.

Zoals je in het artikel kunt lezen zijn de meningen daarover verdeeld.

Aan het woord komt onder andere Hans Schouten, adviseur online communicatie bij het ROC van Twente.

Dat ROC heeft geen social media-protocol voor studenten.

Voor de medewerkers is er een flyer met tips en trucs.

Hans zegt in het artikel:“Die werken beter dan regels, is onze ervaring.

Via de Website van Willem Karssenberg (Trendmatcher) las ik een mooi artikel over de inzet van een flyer met tips en trics op een ROC in plaats van een bindend social media protocol. Ik vind dit een goed voorbeeld hoe je social media goed kunt implementeren op school. Studenten lachen om opgelgde regeltjes, maar een positieve insteek pakken ze wel op.

Handig! Social Media Policy Generator

 

Maak nu in 5 stappen je eigen social media policy!
In werkelijk 10 minuten tijd maak je een mooi officieel document op maat met alle do’s en dont’s, achtergrondinformatie en stimulererings activiteiten voor je personeel/collega’s.
Waarom een social media policy? Zorgt voor duidelijkheid, activeert en stimuleert engagement en beschermt tegen onnodige risico’s.