TweetBeam | Visualize Live Tweets


Enter a topic and watch the tweets stream in:

Or sign in with Twitter to view a personalized show

TweetBeam visualizes Twitter in a unique way. Experience what people around the world are sharing about any topic you care about. Sit back and relax as the Tweets slide in!

Engage with your audience! Use TweetBeam to visualize the conversation around your event.Pictured above are Jim Carrey and Eckhart Tolle supported by a TweetBeam show.

Erg mooie twitterwall.  Kwam ‘m toevallig tegen….

Sorteer of filter op hashtag of gebruiker of lijst.

Geef aan wat je echt niet wilt zien.

iPads in het onderwijs implementeren?
MeeMetICT leert jouw collega's in eigen school de nieuwste technologieën en geeft doorlopend advies over media gebruik.

 

  • Implementatie in het curriculum
  • Docenten begeleiden bij de invoering van iPads
  • Workshops verzorgen per vakgroep
  • Specifieke educatieve apps zoeken en invoeren
  • Inspiratiesessies verzorgen (bijvoorbeeld 50 apps in 50 minuten)
  • Voorlichting verzorgen voor ouders en leerlingen
29 Comments