We hebben een Competentiemodel voor Mediawijsheid. Download nu!


Mediawijsheid complex om te meten

Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad van Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.


Op 15 november 2012 is een Competentiemodel voor mediawijsheid gepubliceerd op Dé Onderwijsdagen én op de Media and Learning Conference in Brussel. Dit model is een vernieuwing van het ‘Meten van mediawijsheid’-model uit 2011. Het is een verdere versimpeling van de mediawijsheiddefinitie tot een model bestaande uit 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 algemene niveaus.

Definitie van mediawijsheid

In 2011 heeft een projectgroep de uitdaging opgepakt om antwoord te geven op de vraag ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’. De projectgroep heeft het startdocument ‘Meten van Mediawijsheid’ opgeleverd. Deze projectgroep heeft, onder leiding van EYE Filminstituut, zwaar en baanbrekend werk verricht om mediawijsheid meetbaar te maken. Resultaat is een definitie van mediawijsheid in 14 competenties verdeeld over 4 competentiegroepen.

Doorontwikkelen van competentiemodel

In 2013 wordt een volgende stap gemaakt. Deze stap zal bestaan uit het opstellen van competentieniveaus die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Zoals bibliotheekmedewerkers, vakdocenten en leerlingen, maar ook ouders en senioren. Een leraar voor de klas heeft immers andere mediawijsheid nodig dan een peuter in groep 1 of een leerling uit 4-VWO.

 

Het is model is bedoeld als handvat bij:

  • de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten.
  • het inzichtelijk maken van het aanbod.
  • de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten.

Competentiemodel downloaden

Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:

Concreet ICT gebruiken op school?
MeeMetICT leert jouw collega's in eigen school de nieuwste technologieën en geeft doorlopend advies over (social) media gebruik.
5 Comments